آثار و پیامد منفی و مثبت حق طلاق به درخواست زن در مذاهب-پایان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بررسی فقهی

مستند مشروعیت طلاق خلع آیۀ 229 سورۀ بقره و آیۀ 4 سورۀ نساء و نیز روایات واصله است و در این نوع طلاق مورد قبول تمامی مکاتب فقهی اسلامی در مورد طلاق خلع زیر باید مورد بحث قرار گیرد.

1) صیغۀ طلاق خلع:

مقدمتاً ذکر این نکته ضروری است که در خلع بر خلاف طلاق های معمولی علاوه بر ارادۀ شوهر موافقت

زن نیز لازم است زیرا طلاق در مقابل مالی که زن می بخشد انجام می گیرد لذا خلع نیز مانند عقد محتاج به ارادۀ دو طرف است.

الف) ارادۀ زن در جهت بخشیدن مال

ب) ارادۀ شوهر در جهت قبول مال مزبور و انجام طلاق

پس از ذکر مقدمۀ فوق می گوییم که در خصوص صیغه خلع در فقه دو نفر وجود دارد گروهی معتقدند[1] که اجرای صیغۀ خلع دو مرحله ای است در مرحلۀ نخست زن می گوید این مال را به تو می دهم که مرا طلاق دهی و مرد در جواب می گوید «خعلتک علی کدا» ( تو را در مقابل آن مال خلع کردم ) و در مرحلۀ دوم پس از گفتگوی پیش مرد صیغۀ طلاق را جاری می کند یعنی می گوید انت طلاق (تو رها هستی)

به موجب این نظریه خلع عقدی است که میان زن و شوهر انجام می گیرد زن مالی را می دهد و شوهر متعهد می گردد که در قبال آن طلاق را واقع نماید و لذا بایستی متعاقب آن به جهت انجام تعهد مزبور صیغۀ طلاق جاری گردد وگرنه در غیر این صورت جدائی حاصل نخواهد شد مستند این نظریه روایت موسب بن بکیر از امام کاظم(ع) است که فرمود: «المختعله یتعبها الطلاق»)[2] یعنی بایستی پس از خلع صیغۀ طلاق جاری گردد.

گروهی[3] معتقدند که خلع یک مرحله بیشتر ندارد و به دو صورت زیر می توان خلع را اجرا نمود.

صورت اول اینکه نخست زن می گوید من این مال را به تو می بخشم که مرا طلاق دهی و مرد در جواب می گوید «خلعتک علی کذا» ) و دیگر لازم نیست که مجدداً بگوید «انت طالق». و اگر بگوید تأکیدی بیش

نیست هم چنانکه شوهر می تواند در جواب زن «خلعتک علی کذا» بگوید بلکه مستقیماً بگوید «انت طالق

علی کذا» )

[1]  شرح لمعه ج 2 ص 147

[2]  وسایل الشعیه ج15 ص 490

[3]  تذکره فقها ج 2 ص 347

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف کلی: بیان وشناسایی حق طلاق زن در مذاهب اسلامی

اهداف جزئی:

1-بیان و شناسایی حق طلاق به درخواست زن و شرایط آن در مذاهب اسلامی

2-بیان و شناسایی آثار و پیامد منفی و مثبت حق طلاق به درخواست زن در مذاهب اسلامی

3-بیان و شناسایی راهکارهایی پیشگیری ناشی از حق طلاق به درخواست زن در مذاهب

ج)سوالات تحقیق

1- بررسی تطبیقی حق طلاق از سوی زن در مذاهب چگونه است؟

2-  مهمترین عوامل درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب های اسلامی چیست؟

3- آیا ارائه راهکارهای حقوقی و فقهی طلاق از سوی زن  در سایر مذاهب همانند کشور ایران است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب اسلامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب اسلامی