ارائه راهکارهای مقابله با پدیده قاچاق کالا در اتاق بازرگانی بین المللی ICC-پایان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

قاچاق در معانی ذیل به کار می­رود:
الف) ـ حمل و نقل کالا از نقطه­ای به نقطه­ای (خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد، «قاچاق داخلی»، خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد که آن را «قاچاق خارجی» می­گویند). برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است (خواه عمل مزبور ناقض امتیاز یا انحصاری باشد، خواه نه) مثلاً صادر و وارد کردن اجناس مجاز بدون دادن عوارض گمرکی قاچاق عوارض گمرکی است (ماده 34 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312) و حمل و نقل اجناس در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدی عنوان قاچاق عوارض بلدی را دارد (ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق 1312).
ب): خرید و فروش و یا نگهداری اجناس مذکور فوق (ماده دوم قانون راجع به فروش اجناس ممنوعه مصوب 1314).
ج): اجناس مذکور فوق که مورد فعل قاچاق قرار می­گیرد نیز عنوان قاچاق را دارد»[1]
اداره حقوقی قوه قضائیه طبق نظریه شماره 7987/7 در تعریف قاچاق چنین اظهارنظر کرده است: «غیر از آنچه در ماده یک قانون اصلاح ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 9/11/1373 آمده و کالاهای موضوع درآمد دولت و ممنوع الصدور و ممنوع الورود را در برمی­گیرد، تعریف دیگری از قاچاق نشده است و به طور خلاصه، قاچاق عبارت است از وارد کردن یا صادر کردن کالا برخلاف قوانین و مقررات جاری و یا اقدامی که قانوناً در حکم قاچاق محسوب است». باتوجه به تعاریف مختلفی که از سوی صاحبنظران متعدد، ارائه شده می­توان قاچاق را با لحاظ قوانین موضوعه کشور چنین تعریف نمود: هرگونه استفاده از مال موضوع درآمد دولت، بدون پرداخت درآمد مقرره، و یا ورود و صدور مال ممنوع و یا تحصیل اموال انحصاری از غیر کانال دولتی، و انجام هرگونه اقدامی که قانوناً در حکم قاچاق محسوب شده است[2].
[1]– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1368، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، ص 510.
-[2] آقازاده، علیرضا، 1385،قاچاق کالا، آثار اندیشه، چاپ اول، ص14
 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

: اهداف پژوهش:

در این پژوهش تلاش می­شود تا پدیده قاچاق کالا درکشور جمهوری اسلامی ایران ونیز بین معاهدات و اسناد بین المللی مورد مطالعه قرار گرفته و راهکارهای موجود در خصوص پیشگیری از قاچاق کالا در اتاق بازرگانی بین المللی ( ICC ) تبیین گردد.

ج : سئوالات پژوهش:

1- در میان دکترین حقوقی و مقررات موضوعه ایران، پدیده قاچاق کالا واجد چه تعاریف و آثاری است؟
2-از منظر حقوق بین الملل چه تدابیر و تعاریفی در خصوص قاچاق کالا ارائه شده است؟
3-راهکارهای مقابله با پدیده قاچاق کالا در اتاق بازرگانی بین المللی ICC چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن اتاق بازرگانی بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن اتاق بازرگانی بین المللی