پایان نامه حقوق

اشخاص صلاحیت دار براي ارايه دادخواست انحصار وراثت -پايان نامه ارشد رشته حقوق

مهر ۹, ۱۳۹۵

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مقدمه

اسناد تجاری بالاخص برات، سفته و چک در دنیای امروز نقش اقتصادی مهمی را در کشورها ایفا می نمایند؛[1]  از سوی دیگر سند تجاری در نظام های مختلف حقوقی به وسیله ظهر نویسی و تحویل آن از سوی ظهر نویس به ید بعدی (منتقل الیه) انتقال می یابد.[2] اما در این خصوص لازم به ذکر است که گردش اسناد تجاری و جریان بین المللی آن ها، به ویژه  در مورد برات، دایماً موجب بروز تعارض قوانین می شود. حقوق بین الملل خصوصی طی قرن ها و پیمان های بین المللی چند جانبه ناظر به متحد الشکل کردن یا وحدت حقوقی اسناد تجاری طی نیم قرن اخیر، تا حدی بهترین راه حل ها برای پاسخ گویی به این مشکلات بوده است.[3]

در این فصل سعی می گردد با توجه به رویکرد داخلی و نیز  بررسی کنوانسیون های مهم و عمده در این زمینه به بحث برات و سفته پرداخته شود.

مبحث  اول- برات

“قانون برات گرچه حدود 80 سال پیش به همت حقوقدانان آن زمان از حقوق فرانسه اقتباس شده است اما تاکنون این سند برای مردم به علت عدم آموزش ناشناخته مانده است. در صورتی که در اتحادیه اروپا و سایر کشور های صنعتی تجار و شرکت ها با اعتماد از آن به جای پول کاغذی استفاده می نمایند و واحدهای صنعتی تجار و شرکت ها با اعتماد از آن به جای پول کاغذی استفاده می نمایند و واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی نیازهای خود را به طور نسیه خریداری کرده و به فروشنده برات وعده دار صادر و تحویل می دهند.”[4]

مطلب مشابه :  بررسی حق بودن یا تکلیف بودن حضانت-پايان نامه ارشد

راجع به برات وسفته، مقررات مشابهي براي حل مشكلات مربوط به تعارض قوانين درج شده است كه هر كدام بر منطقه اي از جهان حاكميت دارند. كميسيون حقوق تجارت بين المللي سازمان ملل متحد نيز معاهدهاي راجع به برات و سفته بين المللي تهيه كرده است. اين معاهده در 9 دسامبر 1988 به تصويب مجمع عمومي ملل متحد رسيده است . هدف معاهده بوجود آوردن اسناد خاصي است تا اشخاصي كه در سطح بين المللي متعهد مي شوند، بتوانند در هر محل براي پرداخت و يا اعطاي اعتبار از اسناد استفاده كنند. اين معاهده فقط بر اسنادي قابل اعمال خواهد بود كه تحت عنوان “برات بين المللي” و “سفته بين المللي”  نام گذاري شده باشند، كه در هر مورد اين نام گذاري بايد در بالا وروي متن سند قيد شده باشد .

.عرفانی محمود، محشای قانون تجارت ایران، تهران، انتشارات جنگل، چ سوم، 1389، ص 352.[1]

.عرفانی محمود، حقوق تجارت تطبیقی، ج ششم، تهران، انتشارات جنگل، 1388، ص 43.[2]

.اخلاقی بهروز، “اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل دیدگاه های پیمان ژنو 1930″، مجله حقوقی، شماره 12، ص 83.[3]

.عرفانی محمود، محشای قانون تجارت ایران، تهران، انتشارات جنگل، چ سوم، 1389، ص 352.[4]


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش هاي اصلي پژوهش

آیا دارنده ی سند تجاری می تواند از اصول مورد قبول در اسناد تجاری حتی در مواردی که مسئول سند تجاری فوت شده است استفاده نماید؟

طبق ماده ی 231 قانون امور حسبی “دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود.” اسناد تجاری نیز پس از فوت مسئولین سند حال می شود؟

مطلب مشابه :  بررسی آثار تأمین خواسته در حقوق ایران-دانلود پايان نامه حقوق