اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران-دانلود پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فصل سوم) استثنائات اصل تغییر ناپذیری دعوا

در فصل سوم استثنائات اصل تغییر ناپذیری دعوا را مورد بررسی قرار خواهیم داد؛ در حقیقت، این اصل نیز مانند سایر اصول حقوقی فارغ از استثنا نبوده و قطعا به دلایل و مصالحی باید موارد خاصی را از دایره خود خارج کند، هر چند که دعوای اقامه شده نباید از ابتدا تا انتها با تغییری مواجه شود و بر همین اساس هر گونه ادعایی دیگر و یا افزودن بر ادعای اولیه باید ممنوع باشد و یا ورود اشخاص جدید دیگر که قطعا تغییر در دعوا و افزودن بر حوزه آن را در بر دارند را به همراه خواهد داشت، اصولا باید ممنوع باشد، اما اگر در همین حالت ادله و مصلحت هایی وجود داشته باشد که این امر را توجیه کند باید از این اصل چشم پوشی نمود.

بنابراین در این بخش از تحقیق، ورود ثالث، جلب ثالث و اعتراض ثالث که مستلزم اضافه شدن اشخاصی غیر از اصحاب دعوا و یا قائم مقام آن ها می باشد را مورد بررسی قرار می دهیم، در ادامه دعوای اضافی و دعوای تقابل و در آخر سر دعاوی موضوع ماده 362 مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

اشخاص ثالث ممکن است با طرح دعوا در  دعوای در حال رسیدگی دخالت نمایند؛ این دخالت گاه به ابتکار اصحاب دعوا در جریان رسیدگی ایجاد می گردد که به آن جلب ثالث می گویند و گاه ممکن است دعوایی به ابتکار شخص ثالثی وارد گستره دعوای دیگران گردد که به آن ورود ثالث می گویند ( کریمی، 1386).

 

 

 

مبحث اول) ورود ثالث[1]

گفتار اول) ورود ثالث در مرحله بدوی

تزاحم منافع اشخاص با یکدیگر از لوازم وجود روابط اجتماعی و حقوقی بین فرزندان آدم می باشد. ویکی از نتایج آن در عصر ما عبارت است از تداخل دعاوی و تعدد اطراف آن ها . بر همین اساس در مقررات مربوط به آیین دادرسی باید به این واقعیت توجه شود و تمام پیش بینی های لازم برای احقاق حقوق همه افرادی که ممکن است در موضوع یا دعوای واحد مدعی حقی باشند به عمل آید. ( حسینی،1380). به عبارت دیگر این واضح و آشکار است که به هر دلیلی (مثل ذینفعی)ممکن است اصحاب جدیدی وارد دعوا شوند.

دعوای اصلی را همواره خواهان علیه خوانده اقامه می‌کند و معمولاً با مشارکت همین دو طرف به آن رسیدگی و به صدور رأی قطعی می‌انجامد در عین حال این احتمال وجود دارد که شخص ثالثی از دعوایی که بین خواهان و خوانده اصلی در جریان است اطلاع حاصل نموده و احساس کند حقوقی از وی در معرض تضییع است و با ورود در دادرسی در مقام حفظ آن برآید.

برای این‌که شخصی بتواند به ‌عنوان ثالث وارد یک دعوا شود؛ باید عنوان ثالث بر او صدق کند. در غیر این صورت امکان ورود او در دادرسی تحت عنوان ثالث وجود ندارد.«واژه ثالث از ریشه لاتین tritius به معنای سوم آمده است که خود این واژه نیز از واژه tres یعنی عدد سه مشتق شده است». ( ساعدی، 1384).

[1] . entrance third party

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1ـ سوال اصلی

آیا روش و شرایط پیش بینی شده در مقررات دادرسی مدنی ایران برای تغییر در دعوا با اصل رعایت حقوق متداعیین تناسب و انطباق دارد؟

2ـ سوالات فرعی

الف) در چه مواردی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران از این اصل عدول شده  و  تغییراتی در دعوای ابتدایی اعمال شده است؟

ب) قانون آیین دادرسی فعلی، از حیث جایگاه و رعایت این اصل چه نقایص و ضعف هایی دارد؟

ج) چه راهکارها و تدابیری را می توان برای هر چه بهتر رعایت شدن این اصل بکار بست؟

د) با توجه به مواد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مورد تغییر در دعوا، چه زمان و شرایطی برای تغییر در دعوا در نظر گرفته شده است؟

ج) اهداف تحقیق

1ـ هدف اصلی

تبیین جایگاه و محدوده اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران

2ـ اهداف فرعی

الف) تبیین و تشریح دلایل و مصلحت هایی که موجب شده است در بعضی موارد قانونگذار از این اصل عدول کرده و احکام جداگانه ای مقرر نماید.

ب) تببین نقایص و ضعف های قانون آیین دادرسی فعلی در خصوص اصل تغییر ناپذیر ی دعوا

ج) تبیین راهکارها و تدابیر جدید برای برطرف کردن نقایص و اجرای هر چه بهتر اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران