اصول بیمه و شروط متداول آن در قراردادهای-پایان نامه کارشناسی ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

:  ‏سابقه تاریخی بیمه در ایران

‏در سال 1310 ‏بیمه با فعالیت شرکتهای خارجی در ایران آغاز شد، در این سال قانون و نظامنامه ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و به دنبال آن بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی از جمله : اینکستراخ[1] ، آلیانس[2] ، ایکل استار[3] ، یورکشایر[4]، رویال[5]، ویکتوریا[6] ، ناسیونال سویس[7]، فنیکس[8]، اتحادالوطنی و… به تأسیس شعبه و ایجاد نمایندگی در ایران پرداختند. شرکت سهامی بیمه ایران در سال 1314 به عنوان اولین شرکت بیمه ایرانی، با سرمایه 20 ‏میلیون ریال از طرف دولت تأسیس شد. در سال 1316 قانون بیمه در 36 ‏ماده به تصویب رسید . در سال 1331 در پی مصوبه هیأت دولت کلیه شرکتهای بیمه خارجی موظف شدند برای ادامه فعالیت خود در ایران ، مبلغ 250 ‏ هزار دلار ودیعه نزد بانک ملی ایران بسپارند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانی که این مبلغ به 100هزار دلار برسد به آن بیفزایند.این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیه نمایندگی های شرکت های خارجی به استثناء دو شرکت بیمه « یور کشایر »[9] و « إینکستراخ »[10] گردید و عملا بازار بیمه برای فعالیت شرکت های ایرانی آماده شد .

‏در سال 1329 ‏اولین شرکت بیمه خصوصی بنام « بیمه شرق » تأسیس شد و تا سال 1343 ‏هفت شرکت دیگر نیز تأسیس شده و به بیمه گری پرداختند.

‏تا سال 1350 و تصویب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری وظیفه کنترل و نظارت بازار بیمه در اختیار شرکت سهامی بیمه ایران بود که در پی تأسیس شرکت بیمه مرکزی ایران ، این وظیفه به این نهاد دولتی واگذار شد .

‏در پی پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1358 ‏بنا به تصمیم شورای انقلاب کلیه شرکتهای بیمه خصوصی ایران ملی شد و تصدی آن به دولت واگذار شد و پروانه فعالیت دو شرکت خارجی لغو گردید و ده شرکت بیمه سابق با هم ادغام شده و شرکت بیمه دانا را به وجود آوردند و در بازار بیمه ایران عملا چهار شرکت دولتی بیمه ایران، دانا، آسیا و البرز به فعالیت پرداختند.

‏در  سال1380 با تصویب قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی، شرکتهای بیمه خصوصی نیز امکان تشکیل و فعالیت را بدست آوردند. [11]

[1] . Aynkstrakh

[2] . Alliance

[3] . Eagle Star

[4] . Yorkshire

[5] . royal

[6] . Victoria

[7] . Swiss National

[8] . Phoenix

[9] . Aynkstrakh

[10] . Yorkshire

 

[11]  . کریمی ، آیت ، پیشین ، ص 67

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی