پایان نامه حقوق

بررسی اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران-دانلود پایان نامه ارشد حقوق

مهر ۹, ۱۳۹۵

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند سوم) تغییر توصیف دعوا از سوی دادرس

توصیف حقوقی به معنای  تعیین جایگاه حقوقی موضوعات و مسائل و قراردادن آن ها ذیل عناوین حقوقی است؛ این توصیف در مورد خواسته دعوی که بخش مهم خواسته خواهان می باشد،نیز اعمال می گردد؛ توصیف خواسته به این معنا است که مقصود خواهان از طرح عبارات و دعوا و خواسته های او معلوم گردد؛ و اشتباه در بیان عبارات سبب مردود شدن دعوای او نگردد؛ ( خدابخشی، 1389).

 

 

 

تلاش برای کشف حقیقت و وصول به واقعیت، بدون آگاهی از مبانی احکام و اصول حاکم بر تفسیر قانون بی ثمر خواهد بود، خاصه آنکه روباط پیچیده اشخاص و فنون جدیدی که در این راستا استفاده می شود، نیاز به تأمل در این خصوص را دوچندان می نماید (کامیار، 1384).

باید در نظر داشت که گاه دادرس نه چیزی بر خواسته می افزاید و نه از آن می کاهد، بلکه در خواسته خواهان به نظر خود دخل و تصرف می کند، برای نمونه اگر مالک به عنوان خواهان علیه مستاجر خود؛ دعوایی با عنوان و خواسته خلع ید مطرح کند، آیا دادگاه می تواند خواسته خوهان را تخلیه توصیف و به دعوای او رسیدگی نماید، یا چون درخواست رسیدگی به دعوا برابر قانون صورت نگرفته است، قرار عدم استماع دعوای او را صادر نماید؟

رویه قضایی در این زمینه یکسان نیست، برخی از دادرسان در این موارد از طریق  و یا اخد توضیح از خواهان، در جلسه اول از خواسته وی رفع ابهام می کنند؛ در مقابل دادرسان دیگر با استدلال به تکلیف دادگاه به اقدام در جهت چارچوب خواسته، و استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد « هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به‌دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند». باور به قرار عدم استماع دعوا دارند ( زندی، 1383).

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق گرایش بین الملل:راهکارهای مقابله با پدیده قاچاق کالا در اتاق بازرگانی بین المللی ICC

به نظر می رسد همان طور که برخی از نویسندگان دادرسی مدنی بیان داشته اند (پوراستاد، 1387)، در این خصوص باید حق را 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1ـ سوال اصلی

آیا روش و شرایط پیش بینی شده در مقررات دادرسی مدنی ایران برای تغییر در دعوا با اصل رعایت حقوق متداعیین تناسب و انطباق دارد؟

2ـ سوالات فرعی

الف) در چه مواردی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران از این اصل عدول شده  و  تغییراتی در دعوای ابتدایی اعمال شده است؟

ب) قانون آیین دادرسی فعلی، از حیث جایگاه و رعایت این اصل چه نقایص و ضعف هایی دارد؟

ج) چه راهکارها و تدابیری را می توان برای هر چه بهتر رعایت شدن این اصل بکار بست؟

د) با توجه به مواد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مورد تغییر در دعوا، چه زمان و شرایطی برای تغییر در دعوا در نظر گرفته شده است؟

ج) اهداف تحقیق

1ـ هدف اصلی

تبیین جایگاه و محدوده اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران

2ـ اهداف فرعی

الف) تبیین و تشریح دلایل و مصلحت هایی که موجب شده است در بعضی موارد قانونگذار از این اصل عدول کرده و احکام جداگانه ای مقرر نماید.

ب) تببین نقایص و ضعف های قانون آیین دادرسی فعلی در خصوص اصل تغییر ناپذیر ی دعوا

ج) تبیین راهکارها و تدابیر جدید برای برطرف کردن نقایص و اجرای هر چه بهتر اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران

مطلب مشابه :  ارائه رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی-پایان نامه حقوق

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران