بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن-دانلود پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 مبحث دوم : برخی راهکار های مقابله با قاچاق در ایران

در رابطه با راهکارهای عملی در خصوص مقابلع با قاچاق کالا مباحث ریادی مطرح شده است که شاید برخی از راهکارها بر گرفته از قوانین ایران در مورد قاچاق می‌باشد نکته حائز اهمیت در این خصوص آن است که قاچاق کالا در ایران با برخی از مسایل اجتماعی به شدت گره خورده است که در صورت انجام اقدامات غیر اصولی در این مورد می‌تواند تبعات اجتماعی زیادی را در پی داشته باشد . ایران با حدود 14 کشور هم مرز می‌باشد ضمن اینکه بسیاری از مرز نشینان نیز بدلیل شرایط بد آب و هوایی در فقر به سر می‌برند و امرار معاش خود را از این راه بدست می‌آورند بنابر این باید دراین رابطه راهکارها به دقت مورد کنکاش قرار گیرد تا از هر گونه شتابزدگی در این حوزه پیشگیری بعمل آید. لذا در ذیل به برخی از راهکارهای عملی اشاره می‌شود.
1- سیاست گذاران اقتصاد کشور به جای تکیه بر اقتصاد درو نگرا ،برنامه های خود را بر کاهش درونگرایی در سیاستهای بازرگانی خارجی استوار سازند .
2- پلیس و سازمان های کاشف ،با تقویت نیروی انسانی و تجهیز امکانات خود از ابزار های مناسب برای کشف کامل و انعکاس فوری پرونده های تشکیل شده به سیستم قضایی و تعزیراتی بهره برداری کنند.
درسیتسم قضایی کشور نیز باید تغیراتی به شرح ذیل صورت پذیرد.
3- قوانین مربوط به جرائم قاچاق کالا و ارز اطلاح و قانون با پیروی از دستاو ردهای علمی مراکز دانشگاهی پیش بیینی و تصویب گردد.
4- شعب ویژه ای همانند سازمان تعزیرات حکومتی در سیستم قضایی به امر رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارزاختصاص یابد و به تجهیزات علمی و اداری مدرن مجهز گردد.
5-قضا ت و روئسای شعب مزبور از بین تحصیل کرد گان متعهد و متخصص دانشگاههای داخلی و معتقد و مصمم به مبارزه با معضل قلاچاق انتخاب شوند .
6- رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز ،با در نظر داشتن عوارض و پیامد های اقتصادی آن در یک مرجع خاص ،متمر کز و رویه و احدی در اعمال مقررات جاری اتخاذ گردد.
7-با پیش بینی مصونیت قضایی برای عوامل مبارزه با قاچاق ازسوی دستگاههای قضایی و تعزیراتی ،اقتدار شغلی نامبردگان تأمین و تضمین شود.
8- با تبیین راهکار های معاضدت قضایی عوامل مبارزه با قاچاق ،زمینه صدور احکام قضایی قانونمند و قابل اجرا فراهم گردد.
9- با تخصیص بو دجه و اعتبار مالی کافی به عوامل مبارزه با قاچاق ،انگیزه کاری آنان تقویت گردد.
 
 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

: اهداف پژوهش:

در این پژوهش تلاش می­شود تا پدیده قاچاق کالا درکشور جمهوری اسلامی ایران ونیز بین معاهدات و اسناد بین المللی مورد مطالعه قرار گرفته و راهکارهای موجود در خصوص پیشگیری از قاچاق کالا در اتاق بازرگانی بین المللی ( ICC ) تبیین گردد.

ج : سئوالات پژوهش:

1- در میان دکترین حقوقی و مقررات موضوعه ایران، پدیده قاچاق کالا واجد چه تعاریف و آثاری است؟
2-از منظر حقوق بین الملل چه تدابیر و تعاریفی در خصوص قاچاق کالا ارائه شده است؟
3-راهکارهای مقابله با پدیده قاچاق کالا در اتاق بازرگانی بین المللی ICC چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن اتاق بازرگانی بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن اتاق بازرگانی بین المللی