بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

چکیده:
پدیده قاچاق کالا از مسائل و مشکلات همه کشورهاست، اما در کشورهای رو به توسعه یک معضل به شمار می­رود. این پدیده از آن جهت مذموم شناخته می­شود که بر جریان اقتصاد کشورها سایه افکنده و آثار منفی می­گذارد، از جمله آن اخلال در سیاست های اقتصادی، کمک به افزایش فقر، تسهیل انحصار و رانت خواری و مشکلات پولی می­باشد. بی شک این آثار منفی، فراهم آورنده اختلال در فرایند های مختلف در جوامع است و نتیجه این اختلال، عدم توازن و تعادل در نظام اجتماعی-اقتصادی کشورها بوده و می­تواند توسعه همه جانبه را دچار کندی و حتی توقف نماید. دلایل و عوامل متعددی برای ارتکاب قاچاق کالا ذکر شده است اما در این تحقیق عوامل مختلف در سه بخش مهم عوامل رفتاری، ساختاری و زمینه­ایبیان شده است. ماهیت ارتکاب قاچاق، نشان دهنده این است که این پدیده ارتباط تنگاتنگی با حقوق بین­الملل دارد. بنابراین، در عرصه بین المللی نیز تلاش هایی برای پیشگیری و برخورد با قاچاق کالا صورت گرفته است و از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و حتی حقوق جزای بین الملل به آن پرداخته شده و می­ توان مشاهده کرد که نهادها و سازمانهای بین المللی مختلف از قبیل سازمان تجارت جهانی یا سازمان گمرک جهانی و غیره به آن به شکل ویژه­ ای پرداخته اند .
این تحقیق با اتکاء به روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از مطالعات کتابخانه­ای به تبیین وضعیت قاچاق کالا در حقوق بین الملل پرداخته و راهکارهای مقابله با قاچاق کالا را از منظر اتاق بازرگانی بین المللی ICC را مطرح ساخته است. نتایج تحقیق حاضر نشان از نقش بسزای اتاق مزبور در امر فرهنگ سازی و اعتلای آموزش های تخصصی بازرگانی با هدف پیشگیری از وقوع قاچاق کالا در عرصه تجارت بین الملل داشته و همچنین مبین آن است که اتاق مزبور می­تواند با تدوین مقررات متحدالشکل، بخشی از خلاء های معاهدات و مقررات بین المللیِ زمینه ساز پدیده قاچاق کالا را پوشش دهد و به این طریق نقش مهم خود را در مقابله با قاچاق کالا به خوبی ایفاء کند.
 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

: اهداف پژوهش:

در این پژوهش تلاش می­شود تا پدیده قاچاق کالا درکشور جمهوری اسلامی ایران ونیز بین معاهدات و اسناد بین المللی مورد مطالعه قرار گرفته و راهکارهای موجود در خصوص پیشگیری از قاچاق کالا در اتاق بازرگانی بین المللی ( ICC ) تبیین گردد.

ج : سئوالات پژوهش:

1- در میان دکترین حقوقی و مقررات موضوعه ایران، پدیده قاچاق کالا واجد چه تعاریف و آثاری است؟
2-از منظر حقوق بین الملل چه تدابیر و تعاریفی در خصوص قاچاق کالا ارائه شده است؟
3-راهکارهای مقابله با پدیده قاچاق کالا در اتاق بازرگانی بین المللی ICC چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن اتاق بازرگانی بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن اتاق بازرگانی بین المللی