بررسی راه حل های پیشگیرانه برای رعایت حقوق کودکان درمخاصمات -پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند دوم : کودک از دیدگاه قوانین داخلی ایران
کودک یا صغیر در اصطلاح حقوقی به کسی اطلاع می­شود که از نظر سن به رشد جسمی وروحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد .
مطابق ماده958 قانون مدنی: «هر انسان، متمتع از حقوق مدنی خواهد بود ولیکن هیچ کس نمی­تواند حقوق خودرا اجرا کند مگر آن­که برای این­ امر اهلیت قانونی داشته باشد.» پس کسی برای اجرای حقوق مدنی اهلیت قانونی دارد که ممنوع ومحجور از تصرف در اموال وحقوق مالی خود نباشد.
براساس ماده 1207 قانون مدنی: «اشخاص ذیل محجور واز تصرف دراموال وحقوق مالی­خود ممنوع هستند: 1- صغار 2- اشخاص غیر رشید 3- مجانین .»
بنابراین ملاحظه می­گردد که از نظرحقوقی کودک از تمامی حقوق مدنی برخوردار است واز این جهت فرقی با بزرگسال ندارد اما قانوناً نمی­تواند حق خود را اعمال و یا اجرا کند آنچه مهم است این­که بدانیم ازنظر حقوقی کودکی از چه سنی شروع وبه چه سنی ختم می­شود.
اصولاً وجود شخص طبیعی­از لحاظ حقوقی با تولد او آغازمی­شود واز این تاریخ است که انسان ، طرف حق قرار می­گیرد واز حقوق مدنی وسایر حقوق برخوردار می­شود. در ماده ی 956 قانون مدنی آمده ­است: «اهلیت برای دارا بودن حقوق، بازنده متولد شدن انسان شروع می­شود و با مرگ او تمام می­شود.» اما نباید فراموش کرد که کودک قبل از آن­که متولد شود، یعنی در حالی­که جنین است هم دارای حیات است و بدین جهت شایسته است که مورد حمایت مقنن قرارگیرد تاحقی از کودک که درآینده متولد خواهد شد تضییع نشود وبدین اعتبار شاید بتوان ادعا کرد که شروع کودکی در واقع از تاریخ انعقاد نطفه است. زیرا ازاین زمان است که کودک به­عنوان موجودی زنده ومستقل از پدر ومادر مورد توجه مقنن قرارگرفته و برای اوحقوق و تکالیفی مقرر می شود.1
ممکن است جنین از لحاظ زیست­شناسی موجود مستقلی بشمار آید وشخص محسوب گردد. اما از نظر حقوقی، هنگامی­که زنده به دنیا نیامده است شخص­مستقلی بشمار نمی­آید ونمی تواند دارنده­ی حق وتکلیف باشد؛ با وجود این درصورتی که مصلحت اقتضا کند، ممکن است جنین حتی قبل از تولد دارای حق گردد، مشروط بر اینکه زنده به دنیا آید.2
ماده­ی 957 قانون مدنی­دراین سوره صریحاً مقرر می­دارد که: «حمل از حقوق مدنی متمتع می­گردد، مشروط براینکه زنده متولد شود.» بنابراین طبق مقررات قانون مدنی، حمل یعنی کودک که هنوز متولد نشده از تاریخ انعقاد نطفه عیناً مانند کودکی که به دنیا آمده است از کلیه حقوق مدنی برخوردار است مشروط بر آنکه زنده متولد شود اگرچه پس ازتولد هم فوراً فوت نماید. پس جنین دارای نوعی شخصیت است ومی­تواند صاحب حق باشد. مثلاً ممکن است که به نفع او وصیت شود وحقی بدین ترتیب برای او ایجاد شود. هم­چنین جنین طبق قانون، ارث می­برد همان­طور که مقنن درماده 875 قانون مدنی این نکته را تصریح نموده است، این ماده در مورد حملی که مورث او فوت کرده چنین مقرر می­دارد: «شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است واگر حملی باشد در­صورتی ارث می­برد که نطفه اوحین­الموت منعقد بوده وزنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد.» وممکن است برای حفظ واداره­ی سهم­الارث جنین، کسی از طرف دادگاه معین شود که اصطلاحاً امین نامیده می­شود. اما شخصیت جنین وحقی که برای او ایجاد می­شود متزلزل است و هنگامی مستقر وپایدار می­شود که زنده بدنیا آید اگر چه فوراً بعد از تولد بمیرد.

  1. 1. عبادی ، شیرین ، حقوق کودک (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان درایران ) انتشارات روشهرومطالعات زنان ، تهران ،1389چاپ هشتم ص 6
  2. 2. صفائی ، سید حسین وقاسم زاده ، سید مرتضی ، حقوق مدنی ، اشخاص ومحجوین ، سمت ، تهران ،1377 ص 33

 
  

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوال های تحقیق
1- آیا مقررات وضع شده بین­المللی درحمایت ازحقوق کودکان درمخاصمات جامع وکامل است؟
2- راه حل­های پیشگیرانه برای رعایت حقوق کودکان درمخاصمات چیست؟
3- نقش اسلام وکشورهای­اسلامی دررعایت واهمیت حقوق کودکان چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام