بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری-دانلود پایان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

اهداف تحقیق

آنچه دراین رساله مد نظر قرار گرفته این است که بتوانم یک دورنمایی از ولایت قهری پدر وجد پدری درنکاح دختر ومطالب مهم دیگری که درآمده بپردازم، البته موضوع ولایت از دوران  بسیارقدیم یک دغدغه برای والدین بوده وخواهد بود، چون حاصل زندگی زن ومرد، فرزندان آنان می باشند لذا همیشه به دنبال خوشبختی آنان سعی وتلاش می کنند.

به نظر می رسد که دراین مبحث کتب زیادی نگارش یافته ولی بطور بسیار تخصصی درکتب فقهی و قوانین موضوعه بدان پرداخته اند ولی نگارنده رساله سعی نموده بطور گزینشی در حول یک محور با توجه به موضوع رساله بپردازم وبا زبان بسیار ساده وقابل فهم ودرک درحد بضاعت خودم.

 

 

سابقه تحقیق

 

در جستجوهای مختلف درکتب فقهی وحقوقی درخصوص ولایت قهری پدر وجدّ پدری در نکاح دختر باکره رشیده به تفاوت هایی درفقه عامه وفقه امامیه برخورد کردم. همچنین تفاوت هایی درقوانین مدنی کشورهای اسلامی، ولی ازآنجایی که اکثر این کتب خصوصاً کتب فقهی به زبان عربی هستند، عامه مردم عاجز از درک مطالب آن هستند وبه دلیل تخصصی بودن مطالب بعضاً کتب فارسی فقهی هم برای عموم قابل درک وفهم نمی باشد. نگارنده رساله سعی نموده بحث ولایت قانونی( قهری) پدر وجدّ پدری را از زوایای مختلف و همچنین از میان آرای فقها و حقوقدانان به زبان بسیار ساده بیان کند. با استفاده از آیات وروایاتی از ائمه معصومین(ع) همچنین کمک گرفتن از قانون مدنی ایران وآرای صادره از سوی قضات دادگاهها موضوع را درحد توان بیان کند.

 

روش تحقیق

از آنجا که موضوع مورد بحث دراین رساله فقهی و حقوقی است، طبیعتاً روش تحقیق، روش کتابخانه ای وفیش برداری همراه با استدلال و تحلیل از کتب فقهی و حقوقی می باشد که سعی گردیده از نظرات ارائه شده توسط فقها و حقوقدانان ونویسندگان مورد تحلیل قرار گیرد. همچنین از جهت تطبیقی به کتب فقهی وحقوقی کشورهای اسلامی، از طریق مراجعه به منابع آنها واینترنت پرداخته شده است و آنچه منظور ومقصود بوده است مطالعه ولایت قهری پدر وجد پدری در نکاح دختر درفقه امامیه و حقوق ایران بوده است.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق

1- مهم ترین مسئولیت هایی که بر عهده ولی قهری قرار می گیرد چیست؟

2- ولی قهری از چه اختیاراتی در فقه وحقوق موضوعه ایران برخورداراست؟

3- آیا اذنی که ولی قهری درباره نکاح دوشیزه رشیده می دهد لازم است یا جایز؟

اهداف تحقیق

آنچه دراین رساله مد نظر قرار گرفته این است که بتوانم یک دورنمایی از ولایت قهری پدر وجد پدری درنکاح دختر ومطالب مهم دیگری که درآمده بپردازم، البته موضوع ولایت از دوران  بسیارقدیم یک دغدغه برای والدین بوده وخواهد بود، چون حاصل زندگی زن ومرد، فرزندان آنان می باشند لذا همیشه به دنبال خوشبختی آنان سعی وتلاش می کنند.

به نظر می رسد که دراین مبحث کتب زیادی نگارش یافته ولی بطور بسیار تخصصی درکتب فقهی و قوانین موضوعه بدان پرداخته اند ولی نگارنده رساله سعی نموده بطور گزینشی در حول یک محور با توجه به موضوع رساله بپردازم وبا زبان بسیار ساده وقابل فهم ودرک درحد بضاعت خودم.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری