تحقیق درباره امام سجاد

بلند را خطاب به “هشام” خواند چون شعر به پایان رسید. هشام به او گفت: چرا تاکنون در مدح ما چنین شعری نگفتهای؟
فرزدق جواب داد: جدّی مانند جد او و پدری هم نشان پدر او و مادری به پاکیزگی گوهر مادر او بیاور، تا تو را نیز چون او بستایم!
“هشام” پس از این جریان نام “فرزدق” را از دفتر جوائز پاک کرد و در سرزمین “عسفان” بین مکه و مدینه به زندان انداخت258
و چون خبر به امام سجاد? رسید، دوازده هزار درهم به عنوان صله، برای او فرستاد، “فرزدق” قبول نکرد و گفت: من تو را به خاطر خدای متعال ستودم نه برای صله، امام? پیام فرستاد که ما اهل بیت?اگر چیزی به کسی ببخشیم از او باز نمیگیریم.259
چند بیت از این قصیده که به عنوان شاهکارهای “فرزدق” است را در اینجا به عنوان حسن ختام این نگارش ذکر میکنیم:
هذا الذی البطحاء وطاته و البیت تعرفه و الحل و الحَرَمُ
این همان کسی است که بطحا جای قدمهای او را میشناسد و خانه کعبه و حل و حرم او را میشناسد.
هذا ابن خیر عبادالله کلهم هذا التقی النقی الطاهر العلم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *