تعیین جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن-پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن

قسمتی از متن پایان نامه :

تاریخچه گمرک[1]
در کشور ما از سال 1277 شمسی، سازمان و تشکیلات گمرک به وسیله مستشاران بلژیکی شکل گرفت و مدیریت گمرکات عملاً به عهده بلژیکی­ها گذارده شد و به تدریج اداره آن به ایرانیان واگذار شد. از حیث سیر تاریخی در سال 1294 با تشکیل وزارت مالیه اولین قانون ناظر به اداره گمرکات به تصویب رسید. در سال 1336 وزارت مستقلی به نام وزارت گمرکات و انحصارات» تشکیل گردیده، در تیرماه 1340 وزارت گمرکات و انحصارات منحل و گمرک جزء وزارت بازرگانی گردید. در اسفند ماه سال 1341 وزارت بازرگانی با وزارت صنایع ادغام و وزارت اقتصاد را تشکیل می­دهند، با تشکیل وزارت اقتصاد و انحلال وزارت گمرکات، گمرک تحت شمول وزارت اقتصاد قرار گرفت.
در سال 1345 اداره کل گمرک با تصویب ماده واحده­ای از وزارت اقتصاد منتزع و به وزارت دارائی الحاق گردید. و سال بعد یعنی سال 1346 آئین نامه اداره کل گمرک به عنوان اداره­ای تابع وزارت دارائی که رئیس کل آن توسط وزیر دارایی انتخاب می­شد، به تصویب رسید و اداره امور گمرکات کشور به آن واگذار شد. در سال 1352 اداره کل گمرک با تصویب ماده واحده­ای به «گمرک ایران» تغییر نام داد و در سال 1353 با تصویب قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی، گمرک ایران تابع این وزارت شد.
ج- وظایف گمرک
1-وظایف عام گمرک
با بررسی سوابق قانونی هیچگونه صراحتی در خصوص وظایف گمرک به چشم نمی­خورد، و تنها ماده 15 قانون تشکیل وزارت مالیه کل مملکت ایران، مصوب 1294، به تبیین اصول وظایف اداره گمرکات پرداخته است.[2] که با امعان نظر در شرح وظایف اداره گمرک، توسط ماده 15 قانون مذکور و قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرائی آن می­توان وظایف گمرک را چنین بیان داشت:
1ـ اخذ وجوه (حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه­های گمرکی و عوارض)
2ـ انجام تشریفات گمرکی و صدور مجوز واردات و صادرات و ترخیص کالاها.
3ـ رسیدگی به تخلفات گمرکی و اخذ جریمه.
4ـ انبار و نگهداری کالاها.
5ـ صدور پروانه ترانزیت.
6ـ نظارت بر کاپوناژ (حمل و نقل دریایی و داخلی)
7ـ صدور پروانه حق العمل کاری و نظارت بر عملکرد آنان و رسیدگی به تخلفات[3].
ب) وظایف خاص گمرک در ارتباط با قاچاق گمرکی
با دقت در شرح وظایف گمرک معلوم می­گردد، که یگانه مسؤول و کارگزار اجرای قانون امور گمرکی، اداره گمرک می­باشد، علی هذا چنانچه کالایی برخلاف مقررات صادرات و واردات، صادر و یا وارد گشته و مطابق ماده 29 قانون امور گمرکی قاچاق تلقی گردد، اداره گمرک مسؤولیت تعیین و اعمال واکنش مستقیم از طریق اقدام به ضبط کالا و اخذ جریمه متعلقه و یا اعلام شکایت و تقاضای تعقیب کیفری متهم از سوی مراجع قضایی می­باشد. برحسب مقررات قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 اداره گمرک در خصوص مقابله با جرم قاچاق کالا ایفاگر دو وظیفه متفاوت می­باشد:
[1]. (ر.ک) به مجله، مجلس و پژوهش، همان مأخذ پیشین، صص 151 و 152.
[2]– ماده 15، قانون مزبور، وظایف گمرک را بدین شرح بیان داشته است: «… 1ـ اداره کردن گمرکات، موافق قوانین و قراردادها و نظام­های گمرکی. 2ـ دادن محاسبات کلیه عایدات گمرکی و صندوق جرائم و مخارج به اداره محاسبات کل در آخر هر برج. 3ـ تحویل فاضل عایدات گمرکات و مازاد صندوق جرائم به خزانه».
[3]– مجله، مجلس و پژوهش، مأخذ پیشین، ص 148.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

: اهداف پژوهش:

در این پژوهش تلاش می­شود تا پدیده قاچاق کالا درکشور جمهوری اسلامی ایران ونیز بین معاهدات و اسناد بین المللی مورد مطالعه قرار گرفته و راهکارهای موجود در خصوص پیشگیری از قاچاق کالا در اتاق بازرگانی بین المللی ( ICC ) تبیین گردد.

ج : سئوالات پژوهش:

1- در میان دکترین حقوقی و مقررات موضوعه ایران، پدیده قاچاق کالا واجد چه تعاریف و آثاری است؟
2-از منظر حقوق بین الملل چه تدابیر و تعاریفی در خصوص قاچاق کالا ارائه شده است؟
3-راهکارهای مقابله با پدیده قاچاق کالا در اتاق بازرگانی بین المللی ICC چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن اتاق بازرگانی بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن اتاق بازرگانی بین المللی