No category

دانلود تحقیق با موضوع آسیب شناسی

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

و فکر می‌کرد که هر گاه این مغناطیس از شخص هیپنوتیزم کننده به هیپنوتیزم شونده انتقال یابد، او وارد خلسه می‌گردد (نصرآبادی ۱۳۸۵).
نظریه آسیب شناسی۳۸ :
شارکوت، پیر و بینت عتقاد داشتند که هیپنوتیزم شبیه هیستری که تولید اختلال در CNS می‌کند، است. این نظریه توسط فروید نیز موردتأیید قرار گرفت زیرا او فهمید اشخاص هیستری پس از

مطلب مشابه :  تحقیق درمورد مورفولوژی

No Comments

Leave a Reply