No category

دانلود تحقیق با موضوع ۳-خشم، ۲-بدبینی، می‌شود:، ۱-نبود

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

کننده به عنوان راهنمای آزمودنی عمل می‌کنند (پرهام ۱۹۸۸). او توانست ارتباطی بین نحوه تفکر افراد با شدت و ضعف تحمل درد بیابد، بنا بر نظریه او تحمل درد از چهار جزء زیر تشکیل می‌شود:
۱-نبود اعتقاد ۲-بدبینی ۳-خشم و گناه ۴-ترس
بنابراین در هیپنوتیزم برای ایجاد بی‌دردی بایستی از تلقین‌های هدایت شده‌ای که در جهت اصلاح تفکر افراد است،

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلمات کلیدی پرداخته‌اند.، فیسبوک، تمامی‌شبکه‌های، اجتماعی،

No Comments

Leave a Reply