دانلود پایان نامه ارشد:رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی با عنایت به آراء محاکم داخلی و بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث سوم : موارد کاربرد حق تعیین سرنوشت خارجی

گفتار اول : حق تعیین سرنوشت مردم تحت استعمار و درسرزمین های غیرمختار

حق تعیین سرنوشت در اصل با توجه به سرزمین­های تحت اشغال آلمان نازی و به عنوان استاندارد کلی برای تغییرات سرزمینی عنوان شده و در ماده یک منشور گنجانده شد و هدف آن اعاده حاکمیت، خود مختاری و حیات مللی بود که تحت سلطه آنها قرار گرفته بودند. پس از مذاکرات اولیه چرچیل و روزولت، چرچیل در مجلس عوام انگلستان به نمایندگان قول داد که دامنه این اصل به مستعمرات کشیده نشود . اما تحولات بعدی، نشان داد که سرعت تحول وتکامل حق تعیین سرنوشت خارج از کنترل قدرتهای استعماری است. کم­کم این موضوع مطرح شد که حق تعیین سرنوشت برای گروه­هایی که مردم تعریف شده و به معنای محق بودن به استقلال است. نخستین فعالیت­های سازمان ملل در چارچوب اصل تعیین سرنوشت و اعمال آن فقط شامل ملل مستعمره و سرزمینهای تحت سلطه بیگانه بود.

در سال 1960 « اعلامیه اعطای استقلال به کشورها، مردم، مستعمرات» به تصویب مجمع عمومی رسید. دهه 1960، اوج فعالیت­های ملل متحد درراستای تدقیق مفهوم حق تعیین سرنوشت و کاربرد آن بوده است. ماده 1 مشترک میثاقین، حق تعیین سرنوشت را برای همه مردم شناسایی می­کند. همه دولتها موظف هستند شرایط را برای اعمال حق تعیین سرنوشت این مردمان به نحوی که در بند 1 و2 ماده 1 میثاقین آمده، مهیا و تحقق آن را تسهیل نمایند. بررسی اغلب قطعنامه­های مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیرامون حق تعیین سرنوشت، از جمله قطعنامه­های(1960) 1514 و (1960) 1541 و (1970) 2625 ، حاکی از توجه خاص به مسئله استعمار زدائی و اعمال اصل تعیین سرنوشت در این زمینه است. قضایای عمده­ای هم که در آن دیوان بین‌الملل دادگستری فرصت بررسی و تائید اصل تعیین سرنوشت ملت­ها را یافته است مرتبط با روند استعمار زدائی و سرزمینهای فاقد حاکمیت است. در نظریه مشورتی 1971 راجع به وضعیت نامبیا و سپس در نظریه مشورتی 1975 راجع به صحرای غربی دیوان بین‌المللی داد گستری تاکید نموده است که اصل تعیین سرنوشت ملتها از اصول مسلم حقوق عرفی بین‌المللی است که اعمال ان مستلزم بیان ازادانه اراده واقعی ملتها است واز این رو می­تواند برای خاتمه دادن به یک وضعیت های استعماری مورد استفاده واقع شود. هم چنین در سال 1955 در جریان قضیه تیمور شرقی دیوان بین‌المللی دادگستری آن را از مصادیق سرزمینهای فاقد حاکمیت دانسته است که مردم ان از حق تعیین سرنوشت برخوردارند.

ماحصل فعالیت­های ملل­متحد بین سالهای 1945 تا 1979 استقلال 70 سرزمین بود؛ از 1980 تا 1995 نیز 28 سرزمین به استقلال رسیدند و مورد اخر نیز استقلال تیمور شرقی در 1999 بود که البته جزء سرزمینهای خود مختار محسوب می­شد. با فعالیت­های ملل متحد دامنه اعمال حق تعیین سرنوشت از جنبه سیاسی محض خارج شد و ابعاد دیگری از جمله اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را تحت پوشش داد. قطعنامه 2625 مجمع عمومی تحت عنوان «اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل راجع به روابط دوستانه ملتها» از حیث تصریح و تعریف اصل تعیین سرنوشت ملتها به عنوان یکی از اصول حقوق بین‌الملل اهمیت انکار ناپذیری دارند. قطعنامه 2625 بیست و پنجمین اجلاس مجمع عمومی مورخ 4 نوامبر 1970 اصل مذکور راتاکید نموده و ان را گسترش داده است. این قطعنامه، اعلامیه مربوط به اصول حقوق بین‌الملل در زمینه روابط دوستانه همکاری بین کشورها را مطابق منشور ملل متحد به وجود اورد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوالات تحقیق

1-آیا حقی مشروع به عنوان جدائی طلبی در حقوق بین‌الملل وجود دارد؟

2- کدام گروه از جدایی طلبان مستحق جدایی هستند؟

3- تئوری «جدائی چاره ساز » در نظام حقوق بین‌الملل معاصر دارای چه جایگاهی است؟

اهداف تحقیق

این تحقیق در پی یافتن رویکرد حقوقی در حقوق بین‌الملل معاصر مرتبط با موضوع جدایی طلبی است. این رویکردها می­تواند از حوزه­های مختلفی از حقوق بین‌الملل شامل حقوق بشر، حقوق مخاصمات مسلحانه، حقوق بین‌الملل معاهدات، حقوق بین‌الملل عرفی، حقوق جانشینی و غیره استخراج شده و با یکدیگر سنجیده شود. تا بتوان سرفصلی تحت عنوان جدایی طلبی در حقوق بین‌الملل را به نظم کشید. در نهایت این وظیفه کمک خواهد کرد تا خلاء آشکار موجود در رابطه با مسائل جدایی طلبی تا حدی پر شده و شاید قدمی باشد برای کوشش های بیشتر جهت نظام­مند کردن این پدیده ی سیاسی و حقوقی در حقوق بین‌الملل معاصر.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی با عنایت به آراء محاکم داخلی و بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی با عنایت به آراء محاکم داخلی و بین المللی