دانلود پایان نامه ارشد:رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث اول : اصول بیمه و شروط متداول آن

گفتار اول : اصول بیمه

در زمان صدور بیمه نامه مجموعه ای از اصول عمومی باید استانداردهای اساسی حمایت از فعالیت های بیمه ای را تهیه نماید . این مجموعه بایستی فعالیت های بیمه ای ، تشویق رقابت و حمایت از بازار سالم را آسان سازد . چارچوب اصول هدایت را مهیا ساخته به طوری که مشخص سازد چه بخشی از فعالیت های بیمه ای بارز قابل قبول و قانونی است .

اگر این اصول بین المللی بتواند به صورت واحد مورد پذیرش واقع شود ، وظایف قانون گذاران محلی راحت تر خواهد بود . این موضوع بر اینکه هر قلمرو قضایی بایستی بر اساس قوه مقننه خود تصمیم گیری ، اجرا و پاسخگوی اصول باشد ، دلالت دارد . ابطال پروانه بایستی با اخطار ، تاکید و در صورت نیاز با به اجرا گذاردن ضمانت های اجرایی همراه باشد .

حسب اهمیت قرارداد بیمه و به دلیل ویژگی خاص آن و همچنین با توجه به تاثیر نظام بیمه در سیستم اقتصاد ملی ، حقوق بیمه دارای بایسته ها و الزاماتی است که تقریباً در تمام نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده است و به صورت اصول حاکم بر نظام بیمه اعمال می شوند :

بند اول : اصل حسن نیت

یکی از اصول مشترک در بیمه های داخلی و بین المللی که اصلی خطیر و تعیین کننده در بیمه می باشد ، اصل حسن نیت است . بنابر تعریف کلی که از حسن نیت ارائه داده اند ؛ این مفهوم عبارتست از : « رفتار حاکی از اعتقاد یا اراده رعایت قواعد حقوقی که سبب می شود ذینفع از خشونت قانون دور بماند » [1]

حسن نیت در بازرگانی بین المللی با مراجعه به استانداردهای « معقولیت »[2] تفسیر می گردد و « معقول » چیزی است که در تجارت ذیربط متعارف[3] و قابل قبول[4] باشد .

با توجه به این تعریف ، به نظر می رسد که حسن نیت به عرف نزدیک است و رفتار با حسن نیت معمولاً همان رفتار معقول و متعارف است و شاید با مراجعه به عرف در اغلب موارد بتوان به همان نتیجه رسید که اصل حسن نیت اقتضا می کند .

براساس این اصل فرض بر این است که بیمه گذار و بیمه گر نسبت به یکدیگر صداقت دارند . طرفین قرارداد بیمه باید در نهایت پاکی و صداقت این قرارداد را امضا کنند و به تعهدات خود پایبند باشند. شرکت های بیمه یا بیمه گران در واقع دلیلی برای پنهان کاری ندارند ؛ بعلاوه در قراردادهای بیمه معمولاً کلیه شرایط ، ویژگی ها ، تعهدات و توافقات بطور واضح با جزئیات ذکر می شود به همین دلیل امکان تقلب از سوی شرکت بیمه در قرارداد کمتر محتمل زیرا بیمه گر در قراردادهای الحاقی که همه جزئیات در آن ذکر شده است تعهدات خود را اعلام می نماید و تعهدات مازاد نیز ذکر می شود .

[1] . جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، حقوق تعهدات ، چاپ مدرسه عالی امور قضائی و اداری ، قم ، 1354 ، ص 205

[2] . standards of reasonable

[3] . normal

[4] . acceptable

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی