دانلود پایان نامه بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار سوم- تسهیل انحصار و رانت خواری

در جدول ماتریسی موسسه چشم­انداز اقتصادهای بین المللی با عنوان  « فساد در اقتصاد جهان »متاسفانه کشور ما جایگاه مطلوبی ندارد.[1] انحصار ورانت خواری از مصادیق بارز فساد اقتصادی است. به لحاظ تئوری، اعمال هر نوع محدودیت برای واردات آنها به صورت گزینشی بستر مناسبی برای رانت­جویی است. هرچند به عقیده برخی کارشناسان در این شرایط، هدف، ایجاد رانت نیست؛ زیرا در مراحل اولیه صنعتی شدن حمایت از تولید داخلی ضروری است. اگر سهمیه واردات وجود داشته باشد و دولت، مجوزها را با قیمت مناسب بفروشد، ایجاد رانت دشوارتر می­شود. رانت ایجاد محدودیت بر روی کالاهای وارداتی در قالب وضع تعرفه، و دادن جواز واردات کالاهای خارجی به افراد خاص از جانب دولت یکی از ویژگی های بارز اقتصاد ایران بوده است. این رویکرد منفعت طلبانه به هر علتی که دنبال شود، هزینه هایی برای جامعه در بر دارد و موجب به هم خوردن تخصیص منابع کمیاب، ناکارآمد کردن اقتصاد ملی و سلب اعتماد عمومی به کارگزاران اقتصادی خواهد شد. در اقتصاد رانتی، ثروت و درآمد ناشی از تلاش و کوشش فردی و اجتماعی نیست بلکه گاه تصادفی، انحصاری، زاییده فساد مالی و زد و بندهای پنهان است[2].
از دیگر پیامدهای قاچاق در اقتصاد رانتی، کاهش امنیت اقتصادی و متعاقب آن نزول سرمایه گذاری و در نتیجه پایین ماندن رشد اقتصادی است. در این فضا، قاچاق کالا نقش مسلط به خود می­گیرد و منشا آن سوء استفاده های علنی و ظاهراً قانونی فراهم آمده از موقعیت های خاص سیاسی یا اجتماعی و نیز دسترسی زود هنگام به اطلاعات مهم اقتصادی است.[3]
[1]– خانی، علیرضا، 1384، چالش های اقتصادی دولت، اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال 19، شماره 213 و 214، ص 146
[2]– خضری، محمد، 1381، رانت خواری و هزینه های اجتماعی-اقتصادی رانتی، پژوهشکده مطالعات راهبردی، ص58-59
[3]– سزاوار، محمد، 1382، دلایل کاهش امنیت اقتصادی در ایران، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، ص 7
 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

: اهداف پژوهش:

در این پژوهش تلاش می­شود تا پدیده قاچاق کالا درکشور جمهوری اسلامی ایران ونیز بین معاهدات و اسناد بین المللی مورد مطالعه قرار گرفته و راهکارهای موجود در خصوص پیشگیری از قاچاق کالا در اتاق بازرگانی بین المللی ( ICC ) تبیین گردد.

ج : سئوالات پژوهش:

1- در میان دکترین حقوقی و مقررات موضوعه ایران، پدیده قاچاق کالا واجد چه تعاریف و آثاری است؟
2-از منظر حقوق بین الملل چه تدابیر و تعاریفی در خصوص قاچاق کالا ارائه شده است؟
3-راهکارهای مقابله با پدیده قاچاق کالا در اتاق بازرگانی بین المللی ICC چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن اتاق بازرگانی بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن اتاق بازرگانی بین المللی