دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ارتباطات دهان به دهان، منابع محدود، شهرت شرکت

تخفیفات (معمولاً 50 درصد به بالا) کالاها و خدمات مختلف اشاره می کند. از آنجایی که تجارت اجتماعی مبحث تازه ای در بازارهای تجارت الکترونیک است. مطالعات پیشین آن را به گونه ای بسیاری تعریف کرده اند به عنوان مثال سیسره23 (2010) ادعا کرد که تجارت اجتماعی، امکان استفاده از تکنولوژیهای اجتماعی مختلفی را برای مشتریان به منظور بهبود خریدهایشان، فراهم می کند. در برخی مطالعات پیشین، تجارت اجتماعی به عنوان یک مدل تجاری جدید از تجارت الکترونیک مشتق شده از رسانه های اجتماعی تعریف شده که خرید و فروش کالاها و خدمات متنوع را آسان می کند.
شرکت‌های تجارت اجتماعی، با طیف وسیعی از خدمات و محصولات گوناگون سروکار دارند، که در برگیرنده مواردی نظیر خشکبار، محصولات الکترونیکی، بلیط رویدادهای مختلف می شود، تخفیفات چشمگیری را برای آنها پیشنهاد می کند. آنها اغلب با شبکه های اجتماعی همچون تویتر و فیسبوک همکاری می کنند تا میزان معاملاتشان را بالا ببرند.
بنابراین مصرف کنندگان می توانند به آسانی خدمات و محصولات فروشنده را در لحظه و از طریق شبکههای اجتماعی را انجام دهند. بسیاری از مصرف کنندگان نه تنها محصولات و خدمات را می‌خرید بلکه تجربیات خریدشان را با دیگران به اشتراک می گذارند و اطلاعات را از طریق ارتباطات دهان به دهان منتقل می کنند. از این رو آنها نقش های بیشتری در تجارت اجتماعی بازی می کنند تا در تجارت الکترونیک. بنابراین شرکت های تجارت اجتماعی می توانند به منظور بالا بردن تبلیغات دهان به دهانی، چنین مشتریانی را شناسایی کنند که کم هزینه تر از تبلیغات به روش سنتی است (همان منبع، 319).
مارسدن (2010) ادعا کرد که تجارت اجتماعی ترکیبی از تجارت الکترونیکی با سایت های شبکه های اجتماعی به منظور تسهیل در خرید و فروش محصولات و خدمات با استفاده از فناوری های مختلف اینترنت است. تجارت اجتماعی برای اولین بار در سال2008 در کره ظاهر شد و از آن پس در سا ل 2011، بیش از 300شرکت ثبت شده درکره تقریباً حدود 300-500 میلیون دلار فروش داشتند (همان منبع، 318).
علیرغم رشد سریع تجارت اجتماعی همچون سایت های شبکه های اجتماعی، مطالعات اندکی در زمینه رفتارها و نگرش های کاربران در مفهوم تجارت اجتماعی صورت گرفته است. به ویژه مطالعات کمی در مورد تاثیر ویژگیهای تجارت اجتماعی بر اعتماد و روابط بین اعتماد و عملکرد و اعتماد وجود دارد. به علاوه اینکه اغلب مطالعات قبلی بر مفاهیم نظری تجارت اجتماعی و سرانه های اجتماعی به خصوص سایت های شبکه های اجتماعی تمرکز داشته اند. برای نمونه، استیفن و توبیا (2010) سیر تکاملی شبکه های اجتماعی در یک بازار آنلاین را مورد سنجش قرار دادند تا مجموعه ای از مکانیزم های شکل گیری اعتماد را با آن در بازار کلاسیک تجارت الکترونیک مقایسه کنند. آنها دریافتند که تجارت اجتماعی یک مشتری در یک بازار آنلاین را که با فروشگاه های شخصی شده ای که از طریق شبکه فروشنده و مصرف کننده متصل هستند را شناسایی کرده و نشانه گذاری می گذارد و اینکه مصرف کنندگان می توانند از طریق خطوط زنجیره ای از یک فروشگاه به فروشگاه دیگر بروند.
ماردسن (2010) بیان کردند که تجارت اجتماعی می تواند فواید تجاری مهمی از قبیل اشاعه رسانه‌های اجتماعی، خوش بینی فروشهای تجارت الکترونیک و نوآوری مدل های تجارت، را به دنبال داشته باشند. شرکت هایی که به مشارکت در تجارت اجتماعی چشم دوخته اند باید چگونگی استراتژی ها و فناوری های اجتماعی خود را که بر تجارتشان اثرگذار است را مدنظر داشته باشند (همان منبع، 319).
زمانی که افراد و شرکت ها در تکاپوی رواج ابعاد گوناگون رسانه های اجتماعی هستند، دورنمای تجارت اجتماعی نه تنها بر پذیرش شکل تازه این تجارت، بلکه بر اعتمادشان نیز تاکید دارد. ویجان و لین24 (2011) مروری بر مطالعات در زمینه تجارت اجتماعی داشته اند و رشد تجارت اجتماعی را با استفاده از روش های مستند و تحلیل های قیاسی مورد سنجش قرار دادند. آنها تعاریف و ویژگی های تجارت اجتماعی را خلاصه کرده آن را تجزیه و تحلیل کردند و آینده تجارت اجتماعی را در فراهم آوردن یک درک بنیادی از تجارت اجتماعی را پیش بینی کردند. آنها همچنین پیشنهاد کردند که کیفیت اطلاعات، ارتباطات و بازاریابی مجازی، از ویژگی های مهم تجارت اجتماعی محسوب می‌شوند.
علاوه بر مطالعات توصیفی، مطالعات تجربی نیز، فاکتورهای مختلف تاثیرگذار بر اعتماد مصرف کنندگان به تجارت اجتماعی و سایت های شبکه های اجتماعی را مورد سنجش و بررسی قرار دادند. مثلاً همسیائو و همکاران (2010) پیش زمینه ها و پیامدهای اعتماد در تجارت اجتماعی را بررسی کردند و یک چهارچوب جامع برای سنجش اثرات مفهوم دو زیرمجموعه اعتماد (اعتماد به ارجاع محصول و اعتماد به وب سایت مربوطه) که انگیزه ای برای خرید محصولات از وب سایت می باشد را پیشنهاد کردند. همچنین آنها دریافتند که متغیرهای مختلفی چون شهرت وب سایت، کیفیت و ضمانت قانونی آن تاثیر قابل ملاحظه ای بر اعتماد به تجارت اجتماعی دارد. لین و لو25 (2011) یک چهارچوب تلفیقی تئوریک، از طریق ترکیب تئوری نوآوری با اهمیت ظاهر شبکه به وجود آوردند این مطلب را توضیح دهند که افراد به عضویت در شبکه های اجتماعی ادامه می دهند و نیز پیشنهاد کردند که ویژگی های منحصر به فرد تجارت اجتماعی یک عامل پیش بینی کننده مهم در انگیزه کار برای ادامه و استفاده از شبکه های اجتماعی می باشد که می تواند مسیرهای تازه ای را برای تحقیقات آتی به وج
و
د آورد.
بانسال و چن26 (2011) مدلی را برای سنجش روابط بین نوع وب سایت (سایت های تجارت الکترونیک و سایت های تجارت اجتماعی) و اعتماد و نگرانی های مربوط به امنیت و خصوصی بودن اطلاعات کاربران پیشنهاد کردند و دریافتند که نگرانی های مربوط به خصوصی بودن (سطح بالا یا پایین دسترسی نامناسب) و امنیت (درجه بالا یا پایین امنیت، نگرانی های ثانویه) احتمالاً تاثیر قابل توجهی بر روابط بین نوع وب سایت و اعتماد (به جز برای سطج بالای دسترسی نامناسب) ندارد، اما سطح بالای دسترسی نامناسب می تواند باعث کاهش اعتماد شود. اگر چه تعدادی از مطالعات، موضوعات مختلف مرتبط با تجارت اجتماعی (مانند رسانه های اجتماعی، خریدهای اجتماعی) را مورد توجه قرار داده اند، اما لازم است که متغییرهای کلیدی را شناسایی کرد بتواند در توضیح شکل گیری اعتماد و عملکرد اعتماد تجارت اجتماعی کمک کننده باشند، چرا که اعتماد مبحث مهمی در تجارت اجتماعی محسوب می شود (همان منبع، 320)
هر چند که تجارت اجتماعی زیر مجموعه تجارت الکترونیک است، اما خود دارای ویژگی های منحصر به فردی است که می تواند باعث آسان شدن شکل گیری اعتماد شود. برای مثال، لیندا27 (2010) بیان کرد که فاکتورهای مختلفی نظیر کیفیت اطلاعات، ارتباطات، و اثرات تبلیغات شفاهی می تواند باعث اعتمادسازی تجارت اجتماعی شود، چرا که آنها توسط خود مصرفکنندگان به وجود آمده اند. چنین فاکتورهایی از طریق برخی صفات تجارت اجتماعی ارائه می شوند که شامل بررسی و دسته بندی مشتریان، پیشنهادات و مراجعات کاربر، و دامنه مباحث می شود.
کاربران تجارت اجتماعی متکی بر مرورهای اجتماعی (اطلاعات به اشتراک گذاشته شده بین سایر کاربران) است که منجر به تصمیم گیری خرید می شود بنابراین کیفیت اطلاعات، ارتباطات بین کاربران و فروشندگان، و ارتباطات دهان به دهان نقش حیاتی در توسعه اعتمادسازی در سایت های تجارت اجتماعی دارد (همان منبع، 319).

2-9-1 ویژگی های تجارت اجتماعی
جارونپا، تراکتینسک و ویتال (2000) ادعا کردند که اگر بسیاری از شرکت های تجارت الکترونیکی نتوانند اعتماد مصرف کنندگان را جلب کنند، بطور کامل نمی توانند از پتانسیل های اقتصادی خود بهره برداری کنند. بنابراین نگرانی خریداران آنلاین که از فقدان اعتماد یا بی اعتمادی ناشی می شود، یک موضوع مهم تحقیق بویژه در زمینه تجارت اجتماعی شده است. اگر چه تجارت اجتماعی یک موضوع مهم برای بسیاری از محققان شده است، مطالعات قبلی، تجارت اجتماعی بطور کلی محدود به تعریف و توصیف تجارت اجتماعی یا آشکار کردن ویژگیهای تجارت اجتماعی شده است. بعلاوه برخی مطالعات تنها روی تجزیه و تحلیل بازارهای تجارت اجتماعی تفاوت های بین تجارت اجتماعی و انواع دیگر تجارت الکترونیکی و پذیرش تجارت اجتماعی تمرکز کرده اند. اعتماد می تواند عملکرد اعتماد را که شامل قصد خرید و قصد تبلیغات شفاهی را تسهیل بخشد.از آنجا که تجارت اجتماعی نمونه ای ازتجارت آنلاین جدید و پدیده ای روبه رشد است باید درک بهتری از متغیرهای کلیدی مؤثر بر اعتماد مصرف کننده در تجارت اجتماعی بدست آورد.علاوه بر این، مصرفکنندگانی که به تجارت الکترونیکی اعتماد دارند ممکن است لزوماً به تجارت اجتماعی اعتماد نداشته باشند. بانسال و چن (2011) ادعا کردند که مصرف کنندگان احتمالاً اعتماد بیشتری به سایت های تجارت الکترونیکی نسبت به سایت های تجارت اجتماعی دارند. در این راستا، نیاز به یک مطالعه تجربی با در نظر گرفتن متغیرهای مختلف مؤثر بر اعتماد مصرف کننده به تجارت اجتماعی می باشدکه به جامعه بینش ارزشمندی ارایه دهد. با توجه به افزایش محبوبیت و کاربرد تجارت اجتماعی و نقش مهم آن در تجارت آنلاین موجود، بررسی عوامل مهم و کلیدی اعتماد مصرف کنندگان حایز اهمیت است. در واقع با وجود همه گیر شدن تجارت اجتماعی در کسب و کار و زندگی افراد، از نظر علمی توجه کافی به مطالعه پدیده تجارت اجتماعی انجام نشده است. ویژگی های تجارت اجتماعی می تواند شامل هشت ویژگی اندازه، کیفیت اطلاعات، امنیت معاملات، توجیه اقتصادی، اطلاعات دهان به دهان، شهرت و ارتباطات باشد (همان منبع، 319-318):

2-9-1-1 شهرت
شهرت یک شرکت یعنی تصور مشتری در مورد این که ارائه دهنده خدمت چقدر صادق است و چقدر به مشتریانش توجه میکند. به طور کلی، شهرت خوب به ایجاد اعتماد در مشتریان کمک میکند؛ بنابراین شهرت خوب یک شرکت میتواند این احساس مطلوب را به سایر محصولاتش نیز منتقل کند.
زمانی که مشتری نتواند محصولات یا خدمات را با توجه به ویژگیهای ممتایز کنندهشان تشخیص دهد و از هم تفکیک کند، شهرت شرکت میتواند نقش تسهیل کننده ای در تصمیم گیریهای خرید وی داشته باشد (لیو و وو28، 2007، 135).
در رابطه با ویژگی های تجارت اجتماعی، اولین ویژگی شهرت شرکت تجارت اجتماعی است، و به معنی میزانی است که مصرف کنندگان معتقدند یک شرکت در مورد مشتریانش صادق و متعهد است. یک شرکت که دارای شهرت و تصویر خوبی است، از سطح بالاتری از اعتماد مشتریان برخوردار خواهد بود. به علاوه شهرت خوب، دارایی ناملموس و معتبری برای بسیاری از فروشندگان الکترونیک محسوب می شود و پتانسیل بالایی را به منظور افزایش اعتماد در مشتریان ایجاد می کند (پارک و همکاران29، 2012، 306).
بنابراین ایجاد شهرت مثبت برای موفقیت شرکت های فعال در تجارت اجتماعی بسیار مهم می باشد زیرا شرکت های بسیاری در این عرصه در حال فعالیت و رقابت هستند. کوفاریس و هامپیتون – سوسا30 (2004) بیان کردند که درک م
صرف کنندگان از شهرت یک سایت تجارت الکترونیک، نقش کلیدی در ایجاد اعتماد آنان به سایت بازی می کند. بنابراین شهرت خوب باعث افزایش اعتماد مشتریان می شود. به علاوه اینکه شهرت یک شرکت اغلب توسط مصرف کنندگان به اشتراک گذاشته می شود و بنابراین نقش مهمی در تقویت اعتمادشان دارد. مطالعات مربوط به تجارت الکترونیک نشان دهنده روابط نزدیک بین شهرت و اعتماد می باشد. کاربران تجارت اجتماعی، شهرت یک شرکت را به عنوان فاکتور مهم در ارزیابی اعتمادشان به شرکت، در هنگام خرید محصولات و خدمات بسیار مهم و موثر می دانند (کیم و پارک، 2013، 323).
2-9-1-2 کیفیت اطلاعات
کیفیت اطلاعات به اطلاعات درست، کامل و دست اولی اشاره دارد که توسط یک سایت برای مشتریانش فراهم می شود. خریداران آنلاین، وابسته به اطلاعات موجود در سایت هستند؛ به خاطر اینکه آنها منابع محدودی از اطلاعات راجع به محصولات و خدمات در اختیار دارند.
بنابراین مصرف کنندگان معمولاً گرایش به سایت هایی دارند که اطلاعات به موقع و درستی را ارائه می دهند. در این رابطه فانک ولی31 (1999) بیان کردند که کیفیت اطلاعات، تاثیر مستقیمی بر اعتماد مشتریان به شرکت های آنلاین دارد. همچنین لیائو و همکاران32 (2006) متوجه شدند وب سایتی که اطلاعات با کیفیت بالایی راجع به محصولات و خدمات ارائه می دهد باعث می شود که به عنوان یک شرکت آنلاین قابل اعتماد شناخته شود. کیفیت اطلاعات برای سایت های تجارت اجتماعی اهمیت بیشتری دارد تا سایر سایت های تجارت اجتماعی؛ به دلیل اینکه اطلاعات مربوط به محصولات و خدمات در سایت های اجتماعی، توسط مشتریانی که این محصولات و خدمات را از این سایت ها خریده اند فراهم می شود که به عنوان فیدبک آن را در اختیار سایر مشتریان قرار می‌دهند. این نشان می دهد که یک شرکت تجارت اجتماعی که اطلاعات به موقع، قابل درک درست را برای مشتریان فراهم می آورد، احتمالاً اعتماد مصرف کنندگان را بدست می آورد و اینکه این اعتماد مشتریان را برای خرید از شرکت و پیشنهاد آن به سایر مشتریان تشویق می کند. کیم (2011) به این نتیجه رسید که کیفیت اطلاعات یک عامل تعیین کننده کلیدی در اعتماد مشتریان به تجارت اجتماعی محسوب می شود (همان منبع، 324).

2-9-1-3 ارتباطات
ارتباطات یکی دیگر از ویژگی های مهم تجارت اجتماعی است و به فرایندهای رسمی و غیررسمی ارجاع می شود که از طریق آن مصرف کنندگان اطلاعات را به وجود آورده و با دیگران به اشتراک می گذارند (مون ولی33، 2008، 78)
سایت های تجارت اجتماعی، برای کاربران، راه های بسیاری به منظور ارتباط با یکدیگر را فراهم می‌آورد (از جمله ایمیل، صفحات بیان نظرات و …) تا از این طریق اعتمادشان را بدست آورد. مورمان و همکاران (1992) اظهار کردند که بدون شک ارتباطات فعال، نقش ضروری در برقراری ارتباط موفق بین مصرف کنندگان و شرکت ها دارد و تاثیر مثبتی بر اعتماد مصرف کنندگان دارد. یکی از ویژگی های منحصر به فرد خرید اینترنتی، توانایی آن در آسان ساختن تعاملات بین مصرف کنندگان و بین خریداران و فروشندگان، بدون محدودیت های زمانی و مکانی می باشد. به علاوه پارک و کانگ (2003) بیان کردند که ارتباطات یک عامل کلیدی در جوامع آنلاین فعال بوده و اینکه مصرفکنندگانی که تجربیات و اطلاعاتشان را به اشتراک می گذارند احتمالاً اعتماد بیشتری به شرکت های آنلاین دارند. ارتباطات در تجارت اجتماعی نقش مهمتری دارد تا در انواع دیگر تجارت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *