No category

دانلود پایان نامه ارشد درمورد حواس پرتی

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

تفکر:
?? درصد بیماران افسرده فکر خودکشی دارند و ?? درصدشان دست به خودکشی می‌زنند. حس نافذ نومیدی، احساس گناه به خاطر چیزهای کم‌اهمیت یا خیالی، احساس بی‌ارزشی و توهمات و هذیان های نیست‌انگارانه و نشخوار ذهنی وسواسی در بسیاری از آن‌ها آشکار است.
۲-۴-۳-۲-نظام حسی:
حواس پرتی، دشواری در تمرکز، اختلال حافظه، گیجی و گاه اختلال در

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهPVC، آورده‌اند.[۶]، کارخانه‌ها، ثانویه‌ای

No Comments

Leave a Reply