No category

دانلود پایان نامه ارشد درمورد فیزیولوژی

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

اجتماعی،شغلی، یا سایر جنبه های مهم زندگی دچار شود.
C : علت این اپیزود را نمی توان به اثر فیزیولوژیک و مستقیم یک ماده یا یک عارضه پزشکی دیگر نسبت داد.
اینسومنیا (بی خوابی) یکی از سمپتوم های افسردگی است.بعضی افراد افسرده نمی توانند بخوابند یا دائماً از خواب می پرند.بعضی دیگر هایپرسومنیا (پرخوابی) دارند.آنها بیش از ۱۰ ساعت می

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد محیط زیست

No Comments

Leave a Reply