No category

دانلود پایان نامه با موضوع آسیب‌شناسی

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

شکوفایی می‌تواند به عنوان عاملی پیشگیری کننده و سپری در برابر آسیب‌شناسی آینده عمل کند. در پیشگیری ثالثیه، فهم تجارب مربوط به کمال افراد ناتوان به جای فهم ساده آنها به عنوان افرادی ناتوان و کارکردن با رنجدیده‌ها به روشی که نیازها و تمایلاتشان فهمیده شود مورد توجه قرار می‌گیرد (کار، ۱۹۵۷، ترجمه ‌پاشا شریفی و همکاران،

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد زیست محیطی

No Comments

Leave a Reply