راهکارهای پیشگیری ناشی از حق طلاق به درخواست زن -پایان نامه رشته حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

در فقه حنفی 3 نوع طلاق وجود دارد:[1]

1-رجعی

2-بائن خفیفه یا صغری

3-بائن غلیظه یا کبری

در صورت طلاق رجعی زوج بدون تجدید عقد نکاح می تواند به همسرش رجوع کرده و با هم زندگی کند

اما در صورت خفیفه حتما تجـدید عقد نکاح لازم می باشد و در صورت بائـــن کبری و یا هیچ نوع عقد نمی تواند آن زن را به همسری اختیار کند بلکه لازم است پس از گذشتن عده به عقد کسی درآمده و پس از زندگی زناشویی با آن شخص و پس از طلاق دادن ولی و سپری شدن عــده زن می تواند دوبــاره آن را به همسری برگزیند طبق فتوی فقها حنفی برای زنی که سه بار طلاق داده شده است تحلیل لازم است بدین گونه که پس از سپری شدن عده آن زن باید به عقد شخص دیگری در آمــده و با ایشان همبستر شود و در صــورت طلاق دادن آن شخص عده را سپری کرده و مجددا به عقد شوهر اول در آید فقط بدین صورت می تواند به عقد شوهر اول در آید لا غیر.

حنفی ها حق طلاق را به مرد می دهند اما پیروان مذهب مالکی باز هم برای زن که زن در هنگام ضرر و زیان با مراجعه به قاضی می تواند در خواست طلاق کند در مذهب حنفی و مــالکی مطلب اجماع است که زن درحین عقد و ازدواج می تواند شــرط کند که هــرگاه خواست طلاق بگیرد. اختلافی که در میان این دو وجــود دارد مواردی است که زن در هنگام عقد این موضوع را شرط نکرده باشد در چنین جــایی حنفی ها حق طلاق را به مردمی دهند اما پیروان مذهب مالکی باز هم برای زن چنین حقی را قائلند بدین صورت که زن در هنگام ضرر و زیان با مراجعه به قاضی می تواند درخواست طلاق نماید.

شیخ می گوید به جز دو نفر قاضی یا نماینده او و حضور دست کم دو شاهد طلاق واقع نمی شود آن هم بعد از یک هفته مهلت برای فکر کردن در این مساله و بعد از این که دو حکم که یکی از سوی شوهر و دیگری از طرف زن گزارش مبنی بر محال بودن رابطه آن دوم و عدم موفقیت شان در زندگی زناشویی به قاضی ارائه دهند.

حنفی ها در مشورت عدم شرایط حین عقد چنین حقی را برای زن قائل نیستند امام در ابتدا نظر مذهب مالکی را نقد کرده و بر نادرستی آن این گونه استدلال می آورد و می گوید هر قدر دامنه طلاق را محدود کنیم زن نمی تواند اعتبار و کرامتی را مستحق است بدست آورد از بخت خوش آن که شریعت گرانقدر ما در برابر آنچه برای پیشرفت زن لازم است می بینیم مانعی ایجاد نمی کند ما باید به مذهبی غیر از مذهب حنفی تمسک بجوییم چرا که در این مذهب زن را در هر حال از طلاق محروم کرده است چنان چه فقهای حنفی می گویند زنان از داشتن

[1] راهنمای مذهب حنفی، جلد دوم، صفحه 125 الی 127، چاپ موسسه انتشارات دانشگاه تهران.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف کلی: بیان وشناسایی حق طلاق زن در مذاهب اسلامی

اهداف جزئی:

1-بیان و شناسایی حق طلاق به درخواست زن و شرایط آن در مذاهب اسلامی

2-بیان و شناسایی آثار و پیامد منفی و مثبت حق طلاق به درخواست زن در مذاهب اسلامی

3-بیان و شناسایی راهکارهایی پیشگیری ناشی از حق طلاق به درخواست زن در مذاهب

ج)سوالات تحقیق

1- بررسی تطبیقی حق طلاق از سوی زن در مذاهب چگونه است؟

2-  مهمترین عوامل درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب های اسلامی چیست؟

3- آیا ارائه راهکارهای حقوقی و فقهی طلاق از سوی زن  در سایر مذاهب همانند کشور ایران است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب اسلامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب اسلامی