طبقه بندی و نشانه های افسردگی

طبقه بندی و نشانه های افسردگی

در مورد بهترین روش طبقه بندی اختلالات افسردگی توافق کلی وجود ندارد، ولی بطور کلی سه روش عمده و وسیع مورد آزمون قرار گرفته است اولین روش بر اساس علت شناسی، دومین روش بر اساس سیر بیماری و سومین روش بر مبنای نشانگان قرار داده اند.

الف. طبقه بندی بر اساس علت شناسی

از نظر علت شناسی افراد افسرده را به دو نوع تقسیم می کنند:

1 . افسرده واکنشی

2 . افسردگی درونزاد

تعاریف

هر تغییر فعال که تحت تاثیر یک عامل خارجی در ارگانیزم به وقوع بپیوندد واکنش نامیده می شود. افسردگی واکنشی آن است که به نظر برسد آن عوامل خارجی یا محیطی استرس زا باشد و در واقع این اختلال واکنشی است در مقابل عوامل خارجی فشار زا. همچنین افسردگی درونزاد را به نوعی می گویند که بدون رابطه با عوامل استرس زای محیطی ظاهر می گردد و به همین جهت آن را درونزاد گویند.

علایم

در افسردگی واکنشی الگوهای خاص وجود دارد که از جمله اضطراب، تحریک پذیری، نوسان شدید، غم و اندوه، احساس گناه نسبت به رویدادی که افسردگی را اشکار ساخته، حساسیت، عدم اعتماد به نفس، کاهش فعالیت­ها، نا امیدی و دو سو گرایی نسبت به فردی که از دست رفته، کم خوابی و بد خوابی(کاپلان سادوک،1389).

در افسردگی درونزاد هم علایم مشخصی وجود دارد که مهم ترین آنها عبارتند از: صبح زود تر از معمول بیدار شدن، بی اشتهایی، کاهش وزن، یبوست، کاهش میل جنسی، تغییر نادرست نظر دیگران نسبت به خود، افکار پارا نوییدی، کندی تفکر و رفتار و احساس طرد شدگی گرچه سالهای طولانی این تقسیم بندی مورد حمایت بوده ولی اخیرا بسیاری از روان پزشکان صاحب نفوذ بر این عقیده اند که معدودی از بیماران را می­توان بر این اساس طبقه بندی کرد (کاپلان سادوک، 1389).

 

ب. طبقه بندی بر اساس سیر بیماری

امیل کراپلین در هم جوش دادن مانی و افسردگی را از طول سیر بیماری اخذ کرد . او متوجه شد که سیر بیماری خواه افسردگی باشد یا مانی اساسا یکسان است و به همین جهت آنها را در یک طبقه قرار داد و مانیک­دپرسیو نامید.

این نظریه به شدت مورد قبول واقع شد تا اینکه در سال 1962 لئونارد و همکارانش تصمیم گرفتند که تقسیم­بندی به سه گروه زیر باشد:

1 . بیمارانی که فقط اختلال افسردگی داشتند(یک قطبی)

2 . بیمارانی که فقط مانی داشتند(مانی یک قطبی)

3 . بیمارانی که افسردگی و مانی را با هم داشتند(دو قطبی)

امروزه از اصطلاح مانی یک قطبی استفاده نمی شود، بلکه چنین مواردی در گروه در گروه دو قطبی قرار داده می­شود به این دلیل که همه کسانی که مانی دارند بالاخره روزی افسردگی را تجربه می کنند به عبارت دیگر خود نشان نداده است. به نظر می­رسد تقسیم بندی یک قطبی، دو قطبی بهترین نوع پیشنهاد شده تا به امروز است(پورافکاری، 1385).

 

ج. طبقه بندی بر اساس نشانگان

غالباً برای تشخیص افسردگی از طبقه بندی بر اساس نشانه ها استفاده می­شود. نشانه­های افسردگی اگر چه در منابع به اشکال مختلف ذکر شده اما می­توان گفت آخرین و معتبرترین نشانه­های افسردگی مربوط به چهارمین مجموعه تشخیص آماری تجدید نظر شده انجمن روان پزشکان امریکا DSM-4-TR  می­باشد.