No category

منابع تحقیق درمورد درسهای، راروی، احمد(۱۹۹۵)،

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

بستگی دارد. وقتی که بازارهای عوامل محدود شوند، سیاست توزیع کود مصرف آن را بوسیله زارعین افزایش می دهد. یعنی دولت زارعین را به مصرف کود بیشتر تحریک می کند.
احمد(۱۹۹۵) به بررسی فرایند آزادسازی بازار نهاده ها و پی آمد ها و درسهای ناشی از آن در بنگلادش پرداخته است و اثرات این اصلاحات راروی تولید برنج مطالعه کرده است. وی معتقد

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های پرداخته‌اند.، فیسبوک، اخطارها،، روزرسانی‌ها

No Comments

Leave a Reply