منبع تحقیق با موضوع of، rhetorical، dating، history

rhetoric, in its popular usage, typically has negative connotations. Rhetoric is contrasted with action; it is empty words, talk without substance, mere ornament.
This contemporary understanding of rhetoric is at odds with a long history of rhetorical theory, dating back in the West to ancient Greece and Rome, that provides

دسته‌بندی نشده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *