نقایص و ضعف های قانون آیین دادرسی فعلی در خصوص اصل تغییر ناپذیر ی دعوا-پایان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار سوم) بی طرف بودن قواعد دادرسی

مقصود از بی طرفی قواعد دادرسی این است که مقررات دادرسی باید به نحوی تنظیم شوند که برای هیچ یک از متداعیین از لحاظ رنگ پوست، دین مذهب، عقیده و جنس و هر عاملی که ممکن است بشر در جهت سواستفاده ار آن و تحقیر نوع بشر استفاده کند بی طرف باشد. (محسنی، 1385).

این یعنی قواعد دادرسی دقیقا باید مقابل تبعیض نژادی قرار گیرند. تبعیض نژادی[1] یا نژادپرستی، به تعریف بسیار ساده، هر دو نوع از پیش‌داوری و تبعیض است که متمرکز بر تفاوت‌های نژادی حاصل از تفاوت‌های ظاهریِ جسمی، فیزیکی است. نژادگرایی نظریه‌ای است که میان نژاد و پدیده‌های غیر زیست‌شناسی مانند دین، آداب، زبان و… رابطه ایجاد کرده برخی نژادها را برتر از دیگر نژادهای بشری می‌شمارد. در این نظریه برتری نژادی مستقل از شرایط محیطی و اجتماعی رشد افراد عمل کرده و دست تقدیر برخی نژادهای بشر را برتر و برخی دیگر را کهتر گردانیده‌ است (آشوری، 1375).

این نوع از بی طرفی یکی از مصادیق برابری اشخاص در جامعه است.وانگهی، این بی طرفی بدین معنا نیز هست که قواعد دادرسی باید در سراسر قلمرو یک کشور یکسان باشند و یکسان اجرا شوند که به غیرمحلی بودن قواعد دادرسی یا سراسری آن معروف است. به تعبیر دیگر، بی طرفی قواعد دادرسی بدین معنا است که قواعد دادرسی«غیر سیاسی» عمل کنند.

در حوزه آیین دادرسی فراملی نیز از اصل بی طرف بودن اصحاب دعوا در دادرسی صحبت به میان آمده است.   اصل 3 مقرر می دارد:

ـ دادگاه باید امکان برخورداری متداعیین از رفتار برابر و فرصت متعارف جهت طرح ادعا یا دفاع آنان را تضمین نماید.

ـ حق برخورداری متداعیین از رفتار برابر شامل اجتناب دادگاه از هر نوع تبعیض نامشروع،  به خصوص بر مبنای تابعیت یا محل اقامت طرفین می شود. دادگاه باید به مشکلات طرف خارجی که ممکن است از حیث شرکت در دادرسی با آن مواجه شود توجه کند.

ـ دادگاه نباید به صرف این که یکی از طرفین تبعه یا مقیم کشور محل دادگاه نیست وی را ملزم کند که برای خسارات دادرسی طرف دیگر یا خسارات احتمالی ناشی از اجرای اقدامات موقت یا احتیاطی، تامین و تضمین بسپارد.

ـ قواعد صلاحیت محلی دادگاه، تا حد امکان، نباید بار متعارف دسترسی به دادگاه را به طرفی که اقامتگاه وی در مقر دادگاه نیست، تحمیل کنند. تبعیض نامشروع شامل تبعیض بر پایه تابعیت، اقامت، جنسیت، نژاد، زبان، مذهب، عقیده، خاستگاه ملی و اجتماعی و .. می باشد ( پوراستاد، 1387). البته باید در این خصوص توجه داشت که متاسفانه با توجه به اغراض سیاسی و یا اقتصادی که وجود دارد، در حال حاضر مراجع قضایی بین المللی عموما معیارهای مزبور را مورد کم لطفی قرار داده و در برخی موارد نادیده می انگارند.( نیازی، 1385).

[1] . Apart aide

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1ـ سوال اصلی

آیا روش و شرایط پیش بینی شده در مقررات دادرسی مدنی ایران برای تغییر در دعوا با اصل رعایت حقوق متداعیین تناسب و انطباق دارد؟

2ـ سوالات فرعی

الف) در چه مواردی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران از این اصل عدول شده  و  تغییراتی در دعوای ابتدایی اعمال شده است؟

ب) قانون آیین دادرسی فعلی، از حیث جایگاه و رعایت این اصل چه نقایص و ضعف هایی دارد؟

ج) چه راهکارها و تدابیری را می توان برای هر چه بهتر رعایت شدن این اصل بکار بست؟

د) با توجه به مواد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مورد تغییر در دعوا، چه زمان و شرایطی برای تغییر در دعوا در نظر گرفته شده است؟

ج) اهداف تحقیق

1ـ هدف اصلی

تبیین جایگاه و محدوده اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران

2ـ اهداف فرعی

الف) تبیین و تشریح دلایل و مصلحت هایی که موجب شده است در بعضی موارد قانونگذار از این اصل عدول کرده و احکام جداگانه ای مقرر نماید.

ب) تببین نقایص و ضعف های قانون آیین دادرسی فعلی در خصوص اصل تغییر ناپذیر ی دعوا

ج) تبیین راهکارها و تدابیر جدید برای برطرف کردن نقایص و اجرای هر چه بهتر اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران