پایان نامه ارشد:بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم- کمک به افزایش فقر:

فقر عبارتست از ناتوانی در فراهم آوردن نیازهای بنیادی برای رسیدن به یک زندگی آبرومندانه و شایسته انسان.[1] فقر می‌تواند هم علت و هم معلول قاچاق باشد، این اثر ثانویه بلافاصله پس از شکست تولید و کاهش اشتغال و درآمد عارض می­شود. یعنی با افزایش قاچاق کالا، فقر در جامعه از آنچه وجود دارد بیشتر می­شود. زیرا قاچاق سرمایه­گذاری مولد را ازهدف اصلی خود منحرف کرده، تولیدات و درآمد ملی را کاهش می­دهد و به مرور فقر را عارض می­کند.[2]
فقر و ناامنیهای اجتماعی از دیرباز با شرایط اقتصادی رابطه مستقیمی داشته است؛ در مطالعات جرم شناسی، فقر از شاخص های مهم بحران اقتصادی است که با گذشت زمان برای نظم اقتصادی و اجتماعی یک کشور خطر آفرین است.[3] قاچاق کالا شرایط توزیع درآمدها و ثروت های اجتماعی را به هم می­ریزد و مقدورات اقتصادی دولت را که می­تواند از طریق هزینه های عمومی و اعطای یارانه و دیگر حمایت های اجتماعی به طبقه محروم کند، کاهش می­دهد. رسیدن طبقه قاچاقچی به ثروت های هنگفت، روند فقیرتر شدن طبقات پایین جامعه را سرعت می­بخشد؛ چراکه با افزایش تقاضا و فشارهای تورمی، سطح رفاه اجتماعی پایین آمده، طبقات فقیر در تنگناهای بیشتری قرار می­گیرند و فاصله آنها با طبقات غنی بیشتر می­شود.[4]
[1]– داداش زاده، نوروز، 1369، بررسی ریشه های فقر و آثار آن در ایران، دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، ص 16
[2]– مقدسی، علیرضا، 1380، بررسی ابعاد قاچاق کالا و ارائه راهکارهایی جهت هدایت آن به مسیرهای اقتصادی کشور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ص119
[3]– نجفی ابرندآبادی، علی حسین، 1382، بزهکاری و شرایط اقتصادی، انتشارات قوه قضاییه، ص 325
[4]– مجموعه مقالات همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی، 1383، بررسی ابعاد قاچاق کالا و ارائه راهکارها با تاکید بر نقش گمرک، گمرک جمهوری اسلامی ایران، ص 101
 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

: اهداف پژوهش:

در این پژوهش تلاش می­شود تا پدیده قاچاق کالا درکشور جمهوری اسلامی ایران ونیز بین معاهدات و اسناد بین المللی مورد مطالعه قرار گرفته و راهکارهای موجود در خصوص پیشگیری از قاچاق کالا در اتاق بازرگانی بین المللی ( ICC ) تبیین گردد.

ج : سئوالات پژوهش:

1- در میان دکترین حقوقی و مقررات موضوعه ایران، پدیده قاچاق کالا واجد چه تعاریف و آثاری است؟
2-از منظر حقوق بین الملل چه تدابیر و تعاریفی در خصوص قاچاق کالا ارائه شده است؟
3-راهکارهای مقابله با پدیده قاچاق کالا در اتاق بازرگانی بین المللی ICC چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن اتاق بازرگانی بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن اتاق بازرگانی بین المللی