پایان نامه ارشد:رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار سوم : شکل قرارداد بیمه

عقد بیمه عقدی رضایی است و لذا به محض توافق طرفین عقد در مورد موضوع بیمه و بهای عقد تحقق می یابد .

برای این منظور در ابتدا شخصی که به دنبال تحصیل پوشش بیمه است می بایست اطلاعات لازم در مورد ریسک و موضوع بیمه را به اطلاع بیمه گر برساند . این امر موضوع پیشنهاد بیمه است که بیمه گر باید مطالعه نموده و بر اساس آمار در مقوله مناسب قرار دهد و نرخ بیمه آن را تعیین کند .

قرارداد بیمه ابتدا از طریق پیشنهاد به بیمه گر ارائه می شود ؛ این پیشنهاد در حکم ایجاب از طرف مشتری است و لذا موجب تعهدی برای بیمه گر یا مشتری نمی شود .

مطابق قواعد عمومی ، مادام که این ایجاب مورد قبول بیمه گر قرار نگرفته ، مشتری می تواند پیشنهاد خود را پس بگیرد . چنانچه قرارداد بر اساس اطلاعات داده شده منعقد شود ، اطلاعات اهمیت عمده ای در قرارداد بازی کرده و به عنوان « اعلام ریسک » موضوع پوشش بیمه ، مبنایی برای احراز حسن نیت یا سوء نیت بیمه گذار قرار خواهد گرفت .

بیمه گر مکلف به قبول پیشنهاد بیمه ارائه شده نیست و پیشنهاد تنها ایجاب از سوی مشتری تلقی می گردد ، لذا او می تواند از پذیرفتن پوشش ریسکی که زمینه فعالیت او نیست یا برای او ریسک و خطر بالایی محسوب می شود امتناع کند .

او همچنین می تواند از مشتری تقاضای توضیحات و اطلاعات بیشتری کند و یا به صورت مشروط پیشنهاد را بپذیرد و پوشش بیمه را مشروط به اعمال برخی پیش بینی های امنیتی از سوی مشتری نماید ، مبلغ تضمین را محدود کند و یا برخی خطرات را از پوشش بیمه مستثنی کند .

رفتار بیمه گر در صورتی در حکم قبول ایجاب محسوب می شود که شرکت بیمه پوشش بیمه پیشنهادی را بی قید و شرط پذیرفته و نرخ بیمه را تعیین نماید . تعیین نرخ بیمه در مورد ریسکهای متداول سریع و اتوماتیک صورت می پذیرد . در صورت قبول بیمه گر قرارداد بیمه را تنظیم و برای بیمه گذار ارسال می نماید .

امضای قرارداد بیمه ای که مطابق پیشنهاد تقدیمی باشد دلیل قبول بیمه گر محسوب شده و از این لحظه به بعد قرارداد موجودیت می یابد . چنانچه پاسخ بیمه گر به تقاضای مشتری کاملاً با پیشنهاد تقدیمی او منطبق نباشد ، این پاسخ موجب انعقاد قرارداد بیمه نمی شود بلکه تنها ایجاب جدیدی است که این دفعه از سوی بیمه گر به بیمه گذار ارائه شده است . در این مورد چنانچه مشتری شرایط پیشنهادی بیمه گر را بپذیرد ، عقد بیمه در پی این قبول منعقد می شود . [1]

[1] . غانم ، افسانه ، مروری بر صنعت بیمه خطوط هوایی جهان ، فصلنامه آسیا ، ش 25 ، 1381 ، ص 17

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی