پایان نامه ارشد حقوق:راهکارهای مقابله با پدیده قاچاق کالا در اتاق بازرگانی بین المللی ICC

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

: بیان ضرورت تحقیق:

قاچاق پدیده‌ای است مخرب که صدمه فراوانی بر پیکره اقتصاد کشورها وارد می­کند. این پدیده برنامه­ها و سیاست‌های توسعه اقتصادی را مختل ساخته و منجر به کاهش تولیدات داخلی، افزایش بیکاری و مشکلات ناشی از آن می­شود. قاچاق کالا موجب کاهش تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش میزان بیکاری می­شود و این امر تاثیر نامطلوب بر تولید ناخالص داخلی کشورها می­گذارد. قاچاق همچنین باعث می­شود که انگیزه سرمایه­گذاری مولد اقتصادی کاهش یابد، در نتیجه سرمایه به جای اینکه در امور مولد اقتصادی به کار افتد و باعث تولید اشتغال شود، به سوی قاچاق منحرف می­شود و به این ترتیب بخشی از منافع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد خارج می­شود. از این رو لزوم مداقه در آثار زیانبار این پدیده شوم بر هیچ­کس پوشیده نیست. اما آنچه که در مطالعات گذشته مغفول مانده، توجه به ابعاد بین المللی پدیده قاچاق کالا است. در واقع همانطور که گفته شد، پدیده قاچاق نه تنها در داخل کشور واجد مقررات و ضوابط مشخصی است بلکه در عرصه بین المللی نیز به آن توجه شده است. یکی از نهادهای موثر در مقابله با این پدیده، اتاق بازرگانی بین المللی است. اتاق بازرگانی بین المللی ICC از جمله نهادهای بین المللی مرتبط با موضوع تجارت بین الملل بوده و می‌تواند نقش موثری در طراحی تدابیر مقابله با قاچاق کالا ایفاء کند.

ب : اهداف پژوهش:

در این پژوهش تلاش می­شود تا پدیده قاچاق کالا درکشور جمهوری اسلامی ایران ونیز بین معاهدات و اسناد بین المللی مورد مطالعه قرار گرفته و راهکارهای موجود در خصوص پیشگیری از قاچاق کالا در اتاق بازرگانی بین المللی ( ICC ) تبیین گردد.

ج : سئوالات پژوهش:

1- در میان دکترین حقوقی و مقررات موضوعه ایران، پدیده قاچاق کالا واجد چه تعاریف و آثاری است؟
2-از منظر حقوق بین الملل چه تدابیر و تعاریفی در خصوص قاچاق کالا ارائه شده است؟
3-راهکارهای مقابله با پدیده قاچاق کالا در اتاق بازرگانی بین المللی ICC چیست؟

د : فرضیات پژوهش:

-به نظر می­رسد بر حسب اهمیت موضوع، در میان دکترین حقوقی و مقررات موضوعه کشور، تعاریف،پیامدها  و آثار مختلفی در خصوص قاچاق کالا بیان شده باشد.
2-باتوجه به اسناد و معاهدات بین المللی، می­توان گفت که در حقوق بین الملل نیز بر حسب اهمیت موضوع قاچاق کالا، از ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره به آن پرداخته شده است.
3-راهکارهای پیشگیری از قاچاق کالا متعدد بوده لکن به نظر می­رسد در اتاق بازرگانی بین المللیICC نیز در امر مقابله و پیشگیری از قاچاق می‌توان راهکارهای موثری یافت.

ه : روش و ابزار پژوهش:

باید گفت علیرغم اینکه در تبیین مسائل و موضوعات علمی احتیاج به دو بال اصلی تحقیق یعنی بهره­گیری از مطالعات نظری و تحلیلی به همراه مطالعات میدانی است، اما حسب موضوع این پژوهش، تلاش می­شود تا با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و بصورت مطالعات کتابخانه ای در بین کتب، مقالات و سایر منابع علمی و تحقیقاتی موجود، به موضوع پژوهش پرداخته شود.
 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

: اهداف پژوهش:

در این پژوهش تلاش می­شود تا پدیده قاچاق کالا درکشور جمهوری اسلامی ایران ونیز بین معاهدات و اسناد بین المللی مورد مطالعه قرار گرفته و راهکارهای موجود در خصوص پیشگیری از قاچاق کالا در اتاق بازرگانی بین المللی ( ICC ) تبیین گردد.

ج : سئوالات پژوهش:

1- در میان دکترین حقوقی و مقررات موضوعه ایران، پدیده قاچاق کالا واجد چه تعاریف و آثاری است؟
2-از منظر حقوق بین الملل چه تدابیر و تعاریفی در خصوص قاچاق کالا ارائه شده است؟
3-راهکارهای مقابله با پدیده قاچاق کالا در اتاق بازرگانی بین المللی ICC چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن اتاق بازرگانی بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن اتاق بازرگانی بین المللی