پایان نامه ارشد حقوق:راه حل های پیشگیرانه برای رعایت حقوق کودکان درمخاصمات

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

قسمتی از متن پایان نامه :

 

آثارجنگ نسبت به افراد عادی(غیرنظامی) دشمن
     بروزجنگ خواسته­یا ناخواسته به­افراد عادی کشورهای متخاصم از جهات گوناگون لطمه وارد می کند. این لطمات­یا­ متوجه شخص­آنان است­ویا فعالیتهای­اقتصادی ایشان راتحت­الشعاع خود قرار­می­دهد یا اینکه اموال آنان را تحت تأثیر قرار داده و اموالشان در این میان از بین رفته و خسارت متوجه آنها می­شود.
     تاقبل از سال 1949 درحالی که نظامیان تحت پوشش عهد نامه های ژنو قرارداشتند غیرنظامیان از هرگونه حمایت حقوقی محروم بودند، بطوری که مخصوصاً دری­دو جنگ جهانی درعمل ملاحظه شد که اتباع غیر نظامی دشمن آماج هر نوع تجاوز وتعدی قرار می گرفتند. درآن دوران برخلاف برداشت سنتی که از سوی دانشمندان کلاسیک ابراز شده بود، جنگ هرگز یک اقدام وعملی که انحصاراً مربوط به حکومت­ها باشدنبود، بلکه مستقیماً ملت­ها را نیز دربرمی­گرفت که از آن جمله می­توان توقیف و بازداشت آنان را دراردوگاه­های کار اجباری نام برد.
     باانعقاد قرارداد ژنو مورخ 13 اوت 1949 مربوط به حمایت از افراد وغیرنظامی­درزمان جنگ، اتباع دشمن ازحیث فردی تحت­حمایت شدیدحقوقی­قرارگرفته وعنوان «شخص­حمایت شده» را به­خود اختصاص دادند. محافظت از صلح جهانی وامنیت بین­المللی وظیفه مهمی بود که دراولین منشورجامعه بین­الملل 1945  قیدگردیده­است. اماجامعه بین­الملل نتوانسته­است چه­جوامع کنونی وچه­جوامع­آیندگان رادرمقابل­آتش جنگ­ها محافظت وپاسداری­کند. با وجود تعدادکثیرکنوانسیون وپروتکل وخود منشورسازمان­ملل، وحشت ونگرانی روزافزون­زنان وکودکان­دراثر­وقوع وبروز جنگ­ها رو­به­افزایش­است وزنان وکودکان بیشتری به­طرق­مختلف  جان، زندگی وموجودیت خویش­را ازدست داده ومی­دهند.
     جنگ­ها به­عنوان عامل­اصلی، توسعه جوامع­را که برای تساوی حقوقی واجتماعی زنان وکودکان­امری مهم­ تلقی­می­شود، تحت­تأثیر خود قرارداده وزنان وکودکان را به­عنوان قربانیان اصلی و بی­دفاع جوامع به سوی نابودی، انزوا و تبعیض رهنمون می­نماید. تحت­تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم جنگ­ها، روزانه­هزاران­زن و کودک درسطح­جهان دراثرگرسنگی، کمبودآب، غذا و بیماریهای رایج ناشی­از مخاصمات­مسلحانه قربانی می­شوند.
  

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوال های تحقیق
1- آیا مقررات وضع شده بین­المللی درحمایت ازحقوق کودکان درمخاصمات جامع وکامل است؟
2- راه حل­های پیشگیرانه برای رعایت حقوق کودکان درمخاصمات چیست؟
3- نقش اسلام وکشورهای­اسلامی دررعایت واهمیت حقوق کودکان چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام