پایان نامه حقوق

پایان نامه با موضوع ارائه راهکارهای مقابله با پدیده قاچاق کالا در اتاق بازرگانی بین المللی ICC

مهر ۹, ۱۳۹۵

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

کلیات تحقیق.. 1

مقدمه: 1

الف : بیان ضرورت تحقیق: 2

ب : اهداف پژوهش: 3

ج : سئوالات پژوهش: 3

د : فرضیات پژوهش: 4

ه : روش و ابزار پژوهش: 4

فصل اول : موضوع شناسی قاچاق.. 6

مبحث اول- بیان مفاهیم و کلیات قاچاق.. 6

گفتار اول – تعریف قاچاق.. 6

گفتار دوم-  انواع قاچاق.. 12

مبحث دوم- عوامل مؤثر بر قاچاق کالا 18

گفتار اول- عوامل ساختاری: 19

گفتار دوم- عوامل رفتاری.. 19

گفتار سوم- عوامل زمینهای: 20

مبحث سوم- آثار و تبعات قاچاق بر جوامع. 21

گفتار اول- اخلال در سیاستهای اقتصادی.. 21

گفتار دوم- کمک به افزایش فقر: 23

گفتار سوم- تسهیل انحصار و رانت خواری.. 24

گفتار چهارم- مشکلات پولی: 25

مبحث چهارم- نهادهای اداری مسؤول اعمال واکنشهای کیفری اداری.. 25

گفتار اول: ادارات مأمور وصول درآمدهای دولت.. 26

گفتار دوم: سازمانهای شاکی.. 34

فصل دوم: راهبردهای ایران در خصوص برخورد با قاچاق کالا 41

مبحث اول : تاریخچه قاچاق در ایران. 42

مبحث دوم : برخی راهکار های مقابله با قاچاق در ایران. 48

مبحث سوم: وضعیت قوانین ومقررات در خصوص قاچاق در ایران. 50

مبحث چهارم : دیدگاههای فقهی در خصوص قاچاق کالا 56

فصل سوم:  قاچاق کالا در حقوق بین الملل.. 59

مبحث اول –قاچاق کالا از منظر اقتصاد، سیاست و حقوق جزای بین الملل.. 59

گفتار اول- قاچاق کالا از منظر اقتصاد و سیاست بین الملل.. 59

گفتار دوم – قاچاق کالا از منظر حقوق جزای بین الملل.. 66

مبحث دوم- قاچاق کالا از منظر معاهدات و کنوانسیون های بین المللی.. 67

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی راه حل های پیشگیرانه برای رعایت حقوق کودکان درمخاصمات

گفتار اول-کنوانسیون بین المللی کمکهای متقابل اداری به منظور پیشگیری‌، تجسس و جلوگیری از تخلفات گمرکی ‌مصوب اکتبر 1977 میلادی 68

گفتار دوم- کنوانسیون گمرکی T.I.R. 71

گفتار سوم- کنوانسیون موسسه بین‌المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی پیرامون‌اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده مصوب 1995 میلادی.. 74

مبحث سوم: قاچاق کالا از منظر مراجع تخصصی بین المللی.. 76

گفتار اول- سازمان جهانی تجارت   (World Trade Organization -WTO) 77

گفتار دوم- سازمان جهانی گمرک(WCO) 80

مبحث چهارم: جرائم سازمان یافته فراملی (بین المللی) 88

فصل چهارم: اتاق بازرگانی بین المللی ICC. 93

مبحث اول – معرفی اتاق بازرگانی بین المللی ICC. 93

گفتار اول- تاریخچه اتاق.. 93

گفتار دوم- اهداف اتاق.. 94

گفتار سوم- ساختار اتاق.. 95

گفتار چهارم – سازمان های وابسته به اتاق.. 97

مبحث دوم – راهکارهای پیشگیری و مقابله با پدیده قاچاق کالا 100

گفتار اول- راهکارهای کلی پیشگیری از قاچاق کالا 101

گفتار دوم- اقدامات پیشگیرانه اتاق بازرگانی بین المللی ICC. 105

پیشنهادها: 110

فهرست منابع. 112

 

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

: اهداف پژوهش:

در این پژوهش تلاش می­شود تا پدیده قاچاق کالا درکشور جمهوری اسلامی ایران ونیز بین معاهدات و اسناد بین المللی مورد مطالعه قرار گرفته و راهکارهای موجود در خصوص پیشگیری از قاچاق کالا در اتاق بازرگانی بین المللی ( ICC ) تبیین گردد.

ج : سئوالات پژوهش:

1- در میان دکترین حقوقی و مقررات موضوعه ایران، پدیده قاچاق کالا واجد چه تعاریف و آثاری است؟

2-از منظر حقوق بین الملل چه تدابیر و تعاریفی در خصوص قاچاق کالا ارائه شده است؟

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد حقوق:اشخاص صلاحیت دار برای ارایه دادخواست انحصار وراثت

3-راهکارهای مقابله با پدیده قاچاق کالا در اتاق بازرگانی بین المللی ICC چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن اتاق بازرگانی بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن اتاق بازرگانی بین المللی