پایان نامه با موضوع نقش اسلام وکشورهای اسلامی دررعایت واهمیت حقوق کودکان

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مقدمه:
همانگونه که ملاحظه می­شود زنان و کودکان عامل برانگیختن و بروز جنگ­ها نیستند، اما همواره به گواه تاریخ بیشترین­صدمات رادر اثرمخاصمات و درگیری­های­مسلحانه به صورت­های گوناگون و مختلف متحمل شده و می­شوند. زنان و کودکان اکثراً هدف خشونت­ها در منازعات بوده­اند واکثریت قربانیان، پناهندگان و آوارگان را تشکیل می­دهند.
وجود عامل تبعیض و فرهنگ خشونت علیه کودکان و زنان در تمام جوامع وجود دارد، اما با برافروخته شدن آتش­جنگ وتعارضات­مسلحانه این موضوع بیشتر تشدیدمی­شود. یکی از ویژگی­های جنگ­های معاصر آثاردهشتناک آن برمردم عادی بویژه کودکان است. کودکان نیمی از قربانیان جنگ­ها ومخاصمات­را به اشکال گوناگون به خود اختصاص داده­اند. براساس­آمارها در بیش­از 36 کشور جهان کودکان قربانی تعارضات مسلحانه هستند. ازآغازدهه­ی­نودمیلادی بیش­از دومیلیون کودک­کشته، دوازده میلیون مجروح و معلول و ده­ها میلیون کودک نیز براثر درگیری­های­مسلحانه­آواره وپناهنده گردیده­اند. درکناراین­آمار بیش­از300 هزارنفر بطورمستقیم به­عنوان سرباز درجنگ­ها شرکت داشته­اند، هم چنین می­توان به اشکال مختلف خشونت نسبت به کودکان به ویژه دختران و آثار ناشی از آن، از جمله بیماری­هایی نظیر ایدز و… اشاره نمود.
حمله به مدارس و بیمارستان­ها، جلوگیری ازدسترسی به کمک­های بشر­دوستانه، خرید وفروش کودکان  در طول جنگ و اعمال دیگر، بخش­کوچکی­ازآثار جنگ نسبت به کودکان است[1].
بااذعان به­این­که­کودک به­عنوان قشرآسیب­پذیرجامعه درزمان بحران واضطراری­نیزنیازمندرشد ونمو است، حمایت­هایی­را­ می­طلبدکه­این­حمایت­ها ­دراسناد بین­المللی­وعمدتاً دردو­روندحقوق بشر­وحقوق­بشردوستانه ذکرشده­است. این حمایت­ها بردو دسته­اند: حمایت­عام و حمایت­خاص.
حمایت­عام شامل­اصول­بنیادینی­ماننداصل­تناسب واصل­تفکیک­میان­نظامیان وغیرنظامیان، ممنوعیت حملات کورکورانه، اعلام­ خطر، تخلیه­ واسکان، ارائه خدمات­ بهداشتی و بیمارستانی ­و …. است. مکمل­این­حمایت، حمایت ­ویژه وخاص ازکودکان­است که­عمدتاً شامل­ممنوعیت­استخدام و به­کارگیری­کودکان در­­نیروهای­مسلح، حفظ­سلامت­جسمی وروحی­کودکان، حق­امنیت ومصونیت ازبازداشت­وتوقیف­وحبس، حقوق­خانوادگی،  حقوق­آموزشی وفرهنگی، حقوق­مرتبط با کودکان پناهنده­وآواره، دادرسی­ویژه­عادلانه، تابعیت، ممنوعیت بردگی­وکاراجباری است. دراین­مسیر حمایتی، به اسناد اسلامی اشاره می شود تا ذهن­آدمی­را به «کرامت ذاتی انسان» معطوف نماید. هم­چنین­بابررسی متون موجود، به­تعاملات ومناسبات متقابل میان حقوق­بشروحقوق بشردوستانه بیشتر پی خواهیم برد ودرخواهیم یافت که کودک از جمله موضوعاتی­است که ارتباط تنگاتنگ حقوق­بشر وحقوق بشردوستانه را نمایان می­سازد.
 
  1.مصفا، نسرین، کودکان­وجنگ، مجموعه ­مقالات ­همایش حقوق­کودک­، دانشکده­ حقوق­ وعلوم­ سیاسی­دانشگاه­ تهران، 1386 ،ص 123
  

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوال های تحقیق
1- آیا مقررات وضع شده بین­المللی درحمایت ازحقوق کودکان درمخاصمات جامع وکامل است؟
2- راه حل­های پیشگیرانه برای رعایت حقوق کودکان درمخاصمات چیست؟
3- نقش اسلام وکشورهای­اسلامی دررعایت واهمیت حقوق کودکان چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام