پایان نامه با موضوع نقش فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بندسوم همطرازی

واژه هم طراز در لغت نامه دهخدا چنین آمده است:

هم طراز [ هَمطَ یا هَمطِ] به معنی برابر است. هم سطح، هم باد، هم ردیف، هم مرتبه، هم رتبه. [1]

هم طراز، همطراز- برابر، مساوی، معادل. [2]

هم طراز، یعنی دارای ویژگی های همانند؛ هم شکل و هم  اندازه- از نظر موقعیت، شخصیت، مقام، یا طبقه اجتماعی، هم پایه، هم شأن بودن را می گویند. [3]

برابرماده1180 قانون مدنی «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر وجد پدری خود می‏باشد وهمچنین است طفل غیررشید یا مجنون درصورتی که عدم رشد یا جنون اومتصل به صغر باشد». وهمین طور برابر ماده 1181 قانون مدنی« هریک از پدر وجد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند.»

با توجه به این مطلب که هیچ فردی نسبت به دیگری به علت تساوی درخلقت و مرتبت انسانی، علی الاصول ولایت ونظارت یا سرپرستی ندارد، استثنائاً افرادی به سبب وجود نقص یا فقدان اراده که ناشی ازصغرسن یا مختل بودن مشاعر ویا ضعف اراده ونداشتن عقل معاش است، تحت سرپرستی وولایت دیگری قرار می گیرند. این افراد باید مشخص شوند واز آن جایی که افراد معینی تکلیف ولایت اجباری یا قهری را به عهده دارند، این افراد نیز باید دقیقاً مشخص گردند، تا دیگر افراد ازاین دایره خارج شوند وازطرفی دیگر باید روشن گردد درصورت تعدد اولیاء قهری، تقدم با کیست وچه کسانی در اجرای تکلیف ولایت درعرض وهمطراز یکدیگر هستند.

 

 

[1] دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، انتشارات روزنه، 1373، ج 14، ص 20821

[2] معین، محمد، فرهنگ لغت فارسی، انتشارات امیرکبیر، 1375، تهران، ج 4، ص 5188

[3] انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، انتشارات سخن، 1383،  ج 8، ص 8407

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق

1- مهم ترین مسئولیت هایی که بر عهده ولی قهری قرار می گیرد چیست؟

2- ولی قهری از چه اختیاراتی در فقه وحقوق موضوعه ایران برخورداراست؟

3- آیا اذنی که ولی قهری درباره نکاح دوشیزه رشیده می دهد لازم است یا جایز؟

اهداف تحقیق

آنچه دراین رساله مد نظر قرار گرفته این است که بتوانم یک دورنمایی از ولایت قهری پدر وجد پدری درنکاح دختر ومطالب مهم دیگری که درآمده بپردازم، البته موضوع ولایت از دوران  بسیارقدیم یک دغدغه برای والدین بوده وخواهد بود، چون حاصل زندگی زن ومرد، فرزندان آنان می باشند لذا همیشه به دنبال خوشبختی آنان سعی وتلاش می کنند.

به نظر می رسد که دراین مبحث کتب زیادی نگارش یافته ولی بطور بسیار تخصصی درکتب فقهی و قوانین موضوعه بدان پرداخته اند ولی نگارنده رساله سعی نموده بطور گزینشی در حول یک محور با توجه به موضوع رساله بپردازم وبا زبان بسیار ساده وقابل فهم ودرک درحد بضاعت خودم.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری