پایان نامه حقوق

پايان نامه بررسی اشخاص صلاحیت دار براي ارايه دادخواست انحصار وراثت

مهر ۹, ۱۳۹۵

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری

قسمتی از متن پایان نامه :

 


گفتار اول- ظهر نویسی

بند اول- مفهوم ظهر نویسی

برای تبیین ظهر نویسی در لایحه جدید قانون تجارت بهتر از قانون تجارت مصوب سال 1311 به این موضوع پرداخته شده است در لایحه مزبور اشاره شده است ظهر نویسی با درج هویت و امضای ظهرنویس و هویت شخصی که برات به نام او ظهرنویسی می شود محقق می شود، ممکن است تاریخ ظهر نویسی و نشانی ظهرنویس در برات درج گردد.[1]

آن چه مسلم است ظهرنویسی سبب انتقال برات است مگر این که ظهرنویس عبارت صریحی حاکی از وکالت در وصول یا ظهرنویسی به عنوان وثیقه را در سند قید کند. [2]

پس چنان چه امضا با شرایط مقرر در ماده 719  قانون مزبور (لایحه جدید قانون تجارت) در ظهر سند صورت گیرد ظهرنویسی محسوب است مگر این که امضا کننده عبارت صریحی دال بر ضمانت بودن آن درج کرده باشد. [3]

بند دوم- تعريف و شرايط ظهرنويسي براي وکالت

ظهرنويسي براي وکالت وسيله اي است که به دارنده امکان اين را مي دهد که برات را به ديگري واگذار کند تا به حساب او دارنده اصلي، وجه برات را دريافت نماید؛ دراين نوع ظهرنويسي دارنده برات، برات را امضاء و به شخص ديگري براي وصول وجه آن تحويل مي دهد. اين عمل حقوقي که ظهرنويسي توکيلي نام دارد در ماده 247 قانون تجارت پيشبيني شده است. اين عمل فايده خوبي دارد که دريافت وجه برات توسط اشخاص ديگر را سهل و آسان مي نمايد و اصيل يا دارنده را از مراجعه به براتگير و ديگر مسئولان برات و هم چنين انجام دادن ساير تشريفات براي وصول وجه برات معاف مي سازد، اما به نظر مي رسد که غير اين فايده، فايده اهم ديگري نيز از اين نوع ظهرنويسي متصور مي شود که آن هم اين است که دارنده برات، مالک برات باقي مي ماند و کليه حقوق ناشي از سند تجاري مختص به خود دارنده خواهد بود البته نکته اي که بايد به آن اذعان داشت اين است که موضوع وکالت براي وصول بايد صريحاً در سند تجاري (برات) قيد شود، والا اصل بر انتقال خواهد بود.

مطلب مشابه :  تعیین حدود و اختيارات دادگاه صادر کننده دستور اعاده به وضع سابق-پايان نامه کارشناسی ارشد

.لایحه جدید قانون تجارت ماده 719.[1]

.لایحه جدید قانون تجارت ماده 721.[2]

.لایحه جدید قانون تجارت ماده 720.[3]

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش هاي اصلي پژوهش

آیا دارنده ی سند تجاری می تواند از اصول مورد قبول در اسناد تجاری حتی در مواردی که مسئول سند تجاری فوت شده است استفاده نماید؟

طبق ماده ی 231 قانون امور حسبی “دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود.” اسناد تجاری نیز پس از فوت مسئولین سند حال می شود؟