پایان نامه حقوق:بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند دوم – محجور

محجور- [مَ] [ع ص ] باز داشته شده و منع کرده شده.

محجور- ممنوع از تصرف در مال خود. [1]

اشخاصی که فاقد اهلیت استیفا هستند محجور نامیده می شوند.

حجر در لغت به معنی منع است.

در اصطلاح حقوقی عبارت است از منع شخص از تصرف در اموال و حقوق مالی خود وانجام دادن اعمال حقوقی، اعم از عقد یا ایقاع؛

بنابر تعریف بالا محجورین کسانی هستند که به علت صغر سن یا نقص ویا اختلال قوای دماغی نمی توانند در امور خود آزادانه تصرفاتی کنند و اعمال حقوقی که برای حیات انسان لازم است انجام دهند و از این رو به حمایت های قانونگذار نیاز دارند. [2]

همه انسان ها بایستی در دوران زندگی خود دوره ای به نام صغر(کودکی) را بگذرانند که دراین مرحله از اجرای حقوق وتصرف دراموال خود ممنوع هستند وناچارند دوره ای از حجر را به طور قهری بگذرانند، حتی ممکن است شخص صغیر بعد از رسیدن به سن بلوغ، به علت اینکه رشد کافی برای اداره امور خود پیدا نکند، محجور بماند. یا برخی از کودکی مبتلا به اختلالاتی بشوند، مثلاً مبتلا به جنون یا سفه گردند که این گروه  هم محجور شناخته می شوند.

که قانونگذار در اینجا برای اداره امور وحمایت از آنها قوانین ومقررات وضع نموده است.

تعریفی دیگر از محجور: آنکه به سبب بی خردی وابلهی از تصرف در اموال خویش ممنوع باشد.[3]

محجوردر اصطلاح حقوقی:  فاقد عقل یا رشد یا نرسیده به بلوغ که نمی تواند در اموال خود تصرف کند. [4]

محجور کردن( گردانیدن): کسی را از تصرف در مال خود ممنوع کردن.[5]

در حقوق مدنی آمده: آن کس که یکی از اقسام حجر بر اوعارض گردد شامل موارد ذیل می گردد: اسباب معروف حجر عبارتند از: 1) صغر   2) جنون  3) سفه  4) افلاس و اعسار و ورشکستگی. مؤلفان  به توسع کسان دیگر راهم محجور می شمرند. مانند خنثی، عاجز، مریض، غافل، مست، ضعیف، هازل، کور، کر، خرف، مغمی علیه، اخرس، غایب، حمل، سقط، مغلوب العقل، مخبول مغفّل ( به تشدید ثالث) معتوه، مرتد، اتباع خارجه. [6]

 

[1] دهخدا، علی اکبر، لغت نامه ،  انتشارات روزنه، 1373، تهران، ج 12، ص  17984

[2] صفایی، قاسم زاده- سید حسین، سید مرتضی، حقوق مدنی اشخاص ومحجورین، انتشارات سمت، 1388، تهران، ص 15

[3] معین، محمد، فرهنگ لغات فارسی، انتشارات امیرکبیر، 1375، تهران، ج 3، ص 3899

[4] انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، انتشارات سخن، 1383، تهران، ج 7، ص 6742

[5] انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ص 6743

[6] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ،ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، 1367، تهران، ص 1846

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، انتشارات حیدری، 1355، تهران، ص 986

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی، انتشارات گنج دانش، 1388، تهران، ج 4،  ص 3251

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق

1- مهم ترین مسئولیت هایی که بر عهده ولی قهری قرار می گیرد چیست؟

2- ولی قهری از چه اختیاراتی در فقه وحقوق موضوعه ایران برخورداراست؟

3- آیا اذنی که ولی قهری درباره نکاح دوشیزه رشیده می دهد لازم است یا جایز؟

اهداف تحقیق

آنچه دراین رساله مد نظر قرار گرفته این است که بتوانم یک دورنمایی از ولایت قهری پدر وجد پدری درنکاح دختر ومطالب مهم دیگری که درآمده بپردازم، البته موضوع ولایت از دوران  بسیارقدیم یک دغدغه برای والدین بوده وخواهد بود، چون حاصل زندگی زن ومرد، فرزندان آنان می باشند لذا همیشه به دنبال خوشبختی آنان سعی وتلاش می کنند.

به نظر می رسد که دراین مبحث کتب زیادی نگارش یافته ولی بطور بسیار تخصصی درکتب فقهی و قوانین موضوعه بدان پرداخته اند ولی نگارنده رساله سعی نموده بطور گزینشی در حول یک محور با توجه به موضوع رساله بپردازم وبا زبان بسیار ساده وقابل فهم ودرک درحد بضاعت خودم.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری