پایان نامه حقوق

پايان نامه حقوق:جایگاه و محدوده اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران

مهر ۹, ۱۳۹۵

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم) اصول ضامن حق دفاع

بند اول) اصل آزادی دفاع در دادرسی مدنی

از جمله اصولی که همواره در دادرسی اعم از دادرسی کیفری و مدنی مورد بحث قرار می گیرد و به طور عمده ای بر آن تأکید می شود، اصولی است که حق دفاع اصحاب دعوا را به نحو مطلوبی تأمین نماید. لازم است در این خصوص هم در آیین دادرسی کیفری و هم در دادرسی مدنی مطالبی بیان گردد. در دادرسی کیفری آن کس که بیشتر از همه در کانون توجه است متهم می باشد.

حق دفاع متهم از اركان یك محاكمه عادلانه به شمار می رود. وصف عادلانه بودن محاكمه زمانی تامین می گردد كه بخش تحقیق و تعقیب یعنی دادسرا و پلیس از یك جانب و بخش دفاع یعنی متهم و وكیل مدافع در جانب دیگر، در نبردی قضایی، در كشف حقایق مربوط به وقوع جرم سهم گیرند و در نهایت، قاضی با كمال استقلال و بی طرفی حكم كند (حیدرعلامه، 1392).

مداقه در اسناد مصوب مراجع بین المللی در خصوص حقوق بشر به طور خلاصه، مضمون واحدی از این مطلب به دست می دهد که بشر از حقوق و آزادی هایی برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای مؤثر از آن حمایت گردد.در میان انبوه قوانین کیفری به طور قطع و بالأخص مقررات آیین دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقاء و دوام نظم جامعه ایفاء می نماید ( پورافشار،1392).

از  جمله این موارد، ماده 11 اعلامیه حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1984 مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که بیان می دارد « هركس كه به بزه كاري متهم شده باشد بي گناه محسوب خواهد شد تا وقتي كه در جريان يك دعواي عمومي كه در آن كليه تضمينهاي لازم براي دفاع او تامين شده باشد, تقصير او قانوناً محرز گردد». همچنین ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1966 که یکی از پیشرفته ترین اسناد حقوق بشری می باشد بیان می دارد «ماده 14: هركس متهم به ارتكاب جرمي بشود با تساوي كامل لااقل حق تضمينهاي ذيل را خواهد داشت:

مطلب مشابه :  بررسی اختیارات ولی قهری در فقه وحقوق موضوعه ایران - پايان نامه کارشناسی ارشد

الف) در اسرع وقت و به تفصيل به زباني كه او بفهمد از نوع و علل اتهامي كه به او نسبت داده ميشود, مطلع

شود.

ب) وقت و تسهيلات كافي براي تهيه دفاع خود و ارتباط با وكيل منتخب خود داشته باشد.

ج) بدون تاخير غير موجه درباره او قضاوت بشود.

د) در محاكمه حاضر بشود و شخصاً يا بوسيله وكيل منتخب خود از خود دفاع كند و در صورتي كه وكيل نداشته باشد حق داشتن وكيل به او اطلاع داده شود و در مواردي كه مصالح دادگستري اقتضاء نمايد از طرف دادگاه راساً براي او وكيلي تعيين بشود كه در صورت عجز او از پرداخت حق الوكاله، هزينه اي نخواهد داشت.
هـ) از شهودي كه عليه او شهادت مي دهند؛ سئوالات بكند يا بخواهد كه از آنها سئوالاتي بشود و شهودي كه له و شهادت ميدهند با همان شرايط شهود عليه او احضار و از آنها سئوالات بشود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1ـ سوال اصلی

آیا روش و شرایط پیش بینی شده در مقررات دادرسی مدنی ایران برای تغییر در دعوا با اصل رعایت حقوق متداعیین تناسب و انطباق دارد؟

2ـ سوالات فرعی

الف) در چه مواردی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران از این اصل عدول شده  و  تغییراتی در دعوای ابتدایی اعمال شده است؟

ب) قانون آیین دادرسی فعلی، از حیث جایگاه و رعایت این اصل چه نقایص و ضعف هایی دارد؟

ج) چه راهکارها و تدابیری را می توان برای هر چه بهتر رعایت شدن این اصل بکار بست؟

د) با توجه به مواد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مورد تغییر در دعوا، چه زمان و شرایطی برای تغییر در دعوا در نظر گرفته شده است؟

مطلب مشابه :  پايان نامه بررسی جایگاه تئوری «جدائی چاره ساز » در نظام حقوق بین الملل معاصر

ج) اهداف تحقیق

1ـ هدف اصلی

تبیین جایگاه و محدوده اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران

2ـ اهداف فرعی

الف) تبيین و تشریح دلایل و مصلحت هایی که موجب شده است در بعضی موارد قانونگذار از این اصل عدول کرده و احکام جداگانه ای مقرر نماید.

ب) تببین نقایص و ضعف های قانون آیین دادرسی فعلی در خصوص اصل تغییر ناپذیر ی دعوا

ج) تبیین راهکارها و تدابیر جدید برای برطرف کردن نقایص و اجرای هر چه بهتر اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران