پایان نامه حقوق:رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی با عنایت به آراء محاکم داخلی و بین المللی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی با عنایت به آراء محاکم داخلی و بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث دوم : مفهوم اصل حق تعیین سرنوشت و ابعاد حقوقی آن

گفتار اول : تعریف، اهمیت وجایگاه حقوقی حق تعیین سرنوشت

تاکنون تعریف دقیق و مشخصی از اصل حق تعیین سرنوشت ارائه نشده است. بنا به یک تعریف کلی اصل حق تعیین سرنوشت را می­توان چنین تعریف نمود :

«اصل حق تعیین سرنوشت حق یک جامعه انسانی برای برخورداری از نهادهای اجتماعی و سیاسی است که تضمین کننده وجود و توسعه آن جامعه با عنایت به ویژگی­های آن تجمع انسانی به شمار می­رود؛ ویژگی هائی که آن جامعه را از دیگر جوامع متمایز می نماید.»

حق تعیین سرنوشت در تعریف بالا حقی جمعی تلقی گردیده است. تعریف یاد شده بیش­تر حق تعیین سرنوشت را از منظر داخلی مورد توجه قرار داده است. ولی در عین حال نباید از نظر دور داشت که این تعریف دارای ابعاد خارجی نیز می­باشد. از آنجا که یک جامعه انسانی خود را در ارتباط با سایر جوامع صورت بندی می­کند بعد خارجی حق تعیین سرنوشت خود را نشان می­دهد. در این حالت است که نخستین بنیان گذاران حق تعیین سرنوشت از تعیین حق گروهی سخن گفته­اند که در یک سرزمین مشخص ساکن هستند و مایلند که وضعیت خود را در صحنه بین‌المللی مشخص کنند. در مواد 55 و 1 منشور ملل متحد و در ماده یک مشترک میثاق­های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اقتصادی واجتماعی و فرهنگی نیز به حق ملت­ها برتعیین سرنوشت­شان تاکید شده است. با این وجود چنین حقی نیز باید در کنار سایه اصول حقوق بین‌الملل اعمال شود. بنابراین اعمال حق تعیین سرنوشت بایستی با رعایت اهداف حقوق بین‌الملل همچون حفظ صلح و امنیت بین‌الملل ونیز توجه به اصول شناخته شده­ای همچون تمامیت ارضی، لحاظ گردد .

در باب اهمیت و ارزش و اعتبار این اصل حقوقی همین بس که بسیاری از صاحبنظران حقوق      بین‌الملل آن رادر ردیف «قواعد امره» به شمار آورده اند. علاوه بر این بسیاری از بر جستگان حقوق بین‌الملل از اصل تعیین سرنوشت ملت­ها به عنوان قاعده آمره یاد کرده­اند، و این امر یعنی نظرحقوقی صاحبنظران و اندیشمندان حقوق بین‌الملل، به موجب بند 4 از ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری تشکیل دهنده­ی یکی از منابع حقوق بین‌الملل تحت عنوان دکترین می­باشد. بسیاری از قطعنامه­های سازمان ملل متحد موید این امر بوده اند؛ به علاوه دیوان بین‌المللی دادگستری در دو قضیه مهمی که در مورد حق تعیین سرنوشت بوده و برای اخذنظر مشورتی به دیوان ارجاع شد (قضایای نامبیا و صحرای غربی)، بر اهمیت حقوقی این اصل به عنوان قاعده آمره صحه گذاشته است. با این وجود در حال حاضر می­توان گفت که موضوع قاعده آمره بودن اصل حق تعیین سرنوشت منتفی گردیده و باید این اصل را از جمله «تعهدات   عام الشمول» دانست. دیوان بین‌المللی دادگستری در آراء گوناگونی از جمله در رای مربوط به تیمور شرقی در سال 1995، ودر رای مشورتی دیوان بین‌المللی در سال 2004 در قضیه دیوار حائل در سرزمین­های فلسطینی اصل حق تعیین سرنوشت را دارای «ویژگی عام الشمول» دانست. بدین معنا که این حق از      الزام آوری قواعد برخوردار نیست ولی ازجمله اصول اساسی حقوق بین‌الملل معاصر است که همه دولت­ها برای رعایت ان در برابر کل جامعه بین‌المللی متعهد هستند .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوالات تحقیق

1-آیا حقی مشروع به عنوان جدائی طلبی در حقوق بین‌الملل وجود دارد؟

2- کدام گروه از جدایی طلبان مستحق جدایی هستند؟

3- تئوری «جدائی چاره ساز » در نظام حقوق بین‌الملل معاصر دارای چه جایگاهی است؟

اهداف تحقیق

این تحقیق در پی یافتن رویکرد حقوقی در حقوق بین‌الملل معاصر مرتبط با موضوع جدایی طلبی است. این رویکردها می­تواند از حوزه­های مختلفی از حقوق بین‌الملل شامل حقوق بشر، حقوق مخاصمات مسلحانه، حقوق بین‌الملل معاهدات، حقوق بین‌الملل عرفی، حقوق جانشینی و غیره استخراج شده و با یکدیگر سنجیده شود. تا بتوان سرفصلی تحت عنوان جدایی طلبی در حقوق بین‌الملل را به نظم کشید. در نهایت این وظیفه کمک خواهد کرد تا خلاء آشکار موجود در رابطه با مسائل جدایی طلبی تا حدی پر شده و شاید قدمی باشد برای کوشش های بیشتر جهت نظام­مند کردن این پدیده ی سیاسی و حقوقی در حقوق بین‌الملل معاصر.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی با عنایت به آراء محاکم داخلی و بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی با عنایت به آراء محاکم داخلی و بین المللی