پایان نامه درباره راه حل های پیشگیرانه برای رعایت حقوق کودکان درمخاصمات

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند اول : کودک از نظراسلام
کودک یا طفل درفقه به فردی اطلاق می­شود که به بلوغ شرعی نرسیده است. قرآن کریم دربرخی از آیات1به موضوع معیاردوره کودکی و پایان این دوره پرداخته ومعیارهایی سه­گانه را برای پایان دوره طفولیت ذکرکرده که عبارتند از: بلوغ الحلم ، بلوغ النکاح،بلوغ رشد. با توجه به این معیارها می­توان گفت که موضوع بلوغ درقرآن­کریم با تعببرات مختلفی آمده وسن مشخصی را به­عنوان سن بلوغ ذکر ننموده است ودرامر بلوغ  هم به رشد جسمی و هم به رشد روحی و عقلانی توجه کرده است.
درمیان فرق اسلامی، شافعیان وحنابله سن بلوغ رادر دختران وپسران15سالگی ومالکیان17سال می­دانند. حنفیان نیزسن بلوغ را برای پسر18سال و برای دختر17سال ذکرنموده اند.2 فقه امامیه اکثراً سن بلوغ را برای  پسر15سال وبرای دختر9سال تمام قمری می­دانند گرچه برخی متأخرین شیعه بلوغ دختران را در13 سالگی محقق دانسته­اند. با این همه سن بلوغ شرعی براساس­نظر بیشتر فقها9 سال برای دختران و15سال برای پسران می­باشد. البته فقها علاوه بر این نشانه­های دیگری  همچون روئیدن موی خشن زیر بغل وعانه فرد و احتلام را نیز شرط بلوغ دانسته­اند ودر دختران عادت ماهانه وحمل اماره بلوغ محسوب می­شود.
بند دوم : کودک از دیدگاه قوانین داخلی ایران
کودک یا صغیر در اصطلاح حقوقی به کسی اطلاع می­شود که از نظر سن به رشد جسمی وروحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد .
مطابق ماده958 قانون مدنی: «هر انسان، متمتع از حقوق مدنی خواهد بود ولیکن هیچ کس نمی­تواند حقوق خودرا اجرا کند مگر آن­که برای این­ امر اهلیت قانونی داشته باشد.» پس کسی برای اجرای حقوق مدنی اهلیت قانونی دارد که ممنوع ومحجور از تصرف در اموال وحقوق مالی خود نباشد.

  1. سوره های نور 59، نساء ،انعام 152، یوسف 22، اسراء24، کهف82، حج5، قصص13، نمل66، احقاف15
  2. علامه­حلی(حسین بن یوسف­بن مطهراسدی)تذکره الفقهاء،نشر مؤسسه آل­البیت، چ اول، ج14،1419ق،ص195، نیز حدیری، علی، مقاله تحول حقوق کودک دراسلام و مقایسه آن با کنوانسیون حقوق کودک، سایت باشگاه اندیشه .

  

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوال های تحقیق
1- آیا مقررات وضع شده بین­المللی درحمایت ازحقوق کودکان درمخاصمات جامع وکامل است؟
2- راه حل­های پیشگیرانه برای رعایت حقوق کودکان درمخاصمات چیست؟
3- نقش اسلام وکشورهای­اسلامی دررعایت واهمیت حقوق کودکان چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام