پایان نامه درباره نقش تعاریف حقوق بین الملل در خصوص قاچاق کالا

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند دوم-  قاچاق اموال ممنوع الورود:
در ماده 40 قانون امور گمرکی در دو بخش کالای ممنوع الورود توصیف شده است:
بخش اول: در بندهای 1 و 2 به طور عام و کلی به هر نوع کالائی که به استناد جدول تعرفه یا قوانین خاص ممنوع الورود شناخته شده (مانند اسلحه و مهمات جنگی و شکاری، مواد مخدر، نشریات مخالف شؤون مذهبی یا اجتماعی که علاوه بر آنکه در ماده 40 یاد شده مذکورند به موجب قوانین خاص دیگری نیز ممنوع الورود شناخته شده­اند)همچنین کالاهایی که به موجب تصویب نامه­های متکی به قانون غیرمجاز شناخته شده یا بشوند اشاره شده.
بخش دوم: در بندهای 3 تا 12 صرفاً به نوع کالای ممنوع الورود مانند بلیط بخت آزمایی، صفحه گرامافون و نوار پر شده (تحت شرایطی) اشاره شده است. بنابراین وارد کردن غیرمجاز این قبیل کالاها قاچاق اموال ممنوع الورود نامیده می­شود.
 
بند سوم- قاچاق اموال ممنوع الصدور:
در ماده 40 قانون امور گمرکی اشاره­ای به کالای ممنوع الصدور نشده و در قانون مجازات مرتکبین قاچاق نیز عنوان فصل چهارم آن تعریف اشیاء ممنوع الورود و ممنوع الصدور است. در قسمت دوم ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق می‌خوانیم: «مقصود از قاچاق اشیا ممنوع الورود یا ممنوع الصدور وارد کردن اشیا ممنوع الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیا مزبور کشف شود و یا خارج کردن اشیا ممنوع الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت». در ماده واحده قانون تفسیر قسمت دوم ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1315، آمده است: «قسمت دوم از ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند ماه 1312 شامل مواردی نیز می‌باشد که اشیا ممنوع الورود را اشخاص در داخله کشور برای تجارت یا کسب و با علم به اینکه ممنوعا وارد شده نقل و انتقال نموده یا واسطه در آن امر شوند»[1]. ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 کالای ممنوع را کالائی دانسته که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خرید و فروش یا مصرف) و یا به موجب قانون ممنوع گردیده است.
 
بند چهارم – قاچاق کالاهای انحصاری:
با استفاده از تعریفی که ماده 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق از اجناس دخانیه داده می­توان کالای انحصاری را کالایی دانست که به موجب قوانین انحصاری (مانند قانون انحصار دخانیات مصوب 1310) خرید و فروش و تملک آنها منحصر به دولت است، بنابراین هر کالایی که خرید و فروش و تملک  آن به موجب قوانین مربوطه منحصر به دولت باشد، بدون داشتن نمایندگی قانونی از طرف دولت (به طریق غیرمجاز) وارد یا صادر شود در حکم قاچاق کالای انحصاری محسوب می­شود.
 
[1]– عسگری، یدالله، 1392، جرم مرتکبین قاچاق کالا در قانون مجازات اسلامی، وب سایت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه
 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

: اهداف پژوهش:

در این پژوهش تلاش می­شود تا پدیده قاچاق کالا درکشور جمهوری اسلامی ایران ونیز بین معاهدات و اسناد بین المللی مورد مطالعه قرار گرفته و راهکارهای موجود در خصوص پیشگیری از قاچاق کالا در اتاق بازرگانی بین المللی ( ICC ) تبیین گردد.

ج : سئوالات پژوهش:

1- در میان دکترین حقوقی و مقررات موضوعه ایران، پدیده قاچاق کالا واجد چه تعاریف و آثاری است؟
2-از منظر حقوق بین الملل چه تدابیر و تعاریفی در خصوص قاچاق کالا ارائه شده است؟
3-راهکارهای مقابله با پدیده قاچاق کالا در اتاق بازرگانی بین المللی ICC چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن اتاق بازرگانی بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن اتاق بازرگانی بین المللی