No category

پایان نامه ارشد درباره حالت طبیعی

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

activating factor (Apaf-1)، آنرا فعال نموده و تشکیل apoptosome داده و در نهایت باعث فعال شدن کاسپازها می گردد. ۳- اگر سلول از محرکهای بقا و کمکی محروم شود در نتیجه نفوذ پذیری غشا میتوکندری افزایش ودر نهایت سیتوکروم C آزاد و سیگنال مرگ را آغاز میکند.۴- در سلول در حالت طبیعی عوامل ضد apoptose وجود دارد مثل Bcl .اگر پروتینهای

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد روز،، دارد.این، آیند).، ۱-فرد

No Comments

Leave a Reply