No category

پایان نامه ارشد درباره (متالو، داروها)، ۱-۸-، پروتئین‌ها

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

را بیان میکند و متصل به سلول هدف میشود.این اتصال باعث انتقال پرفورین از Tcell به سلول هدف شده و granzyme از طریق Pore ایجاد شده وارد سلول هدف می گردد و باعث فعال سازی عوامل مرگ سلول از جمله کاسپازها می شوند.
۱-۸- داروهای ضد سرطان حاوی فلز (متالو داروها)
با درک بیشتر عملکرد متالو پروتئین‌ها و نقش فلزات در اکتیو سایت آنها،

مطلب مشابه :  تحقیق درمورد ligand، (۵۹)، Fas، ژنFas

No Comments

Leave a Reply