No category

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تغییر اقلیم، قرن نوزدهم

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

یخهای کوهستانی موثر بوده و در واقع تغییر در حجم یخها شاهدی بر تغییر اقلیم آن ناحیه خواهد بود (IPCC, 2001).

۱-۷- تغییر اقلیم در مجامع جهانی
تمایل به موضوع تغییر اقلیم در طول قرن گذشته با روند گرم شدن هوا که از اواخر قرن نوزدهم شروع شد و تا زمان فعلی ادامه دارد, آشکار گردید. هر چند نخستین بار در سال ۱۹۱۱ روند گرم شدن هوا در

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد نانولوله، کربوکسیلیک، اسیدنوکلئیک، داروها

No Comments

Leave a Reply