No category

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عدم قطعیت

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

آب دریا تا سال ۲۱۰۰ بین ۱۵ تا ۹۵ سانتیمتر (با احتمال بیشتر ۵۰ سانتیمتر) افزایش یابد.
۹- دماهای جهانی گرمتر منجر به چرخه قویتر آب شناختی خواهد شد که نتیجه آن وقوع سیل های قویتر در برخی از مناطق و خشکسالی های شدیدتر در برخی دیگر از مناطق است.
۱۰- عدم قطعیت هایی در پیش بینی های اقلیمی، بویژه درباره زمان، شدت و الگوهای منطقه ای

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلمات کلیدی ۲-۸-، روزرسانی‌های، ، قطعات۱۹

No Comments

Leave a Reply