No category

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مدل سازی عددی، تغییر اقلیم، علوم زمین، مدل سازی

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

های جهانی اقیانوسها که تغییرات آرام سیستم اقلیمی به موجب بر همکنش اقیانوس و جو را نشان می دهد
مطالعه سیستم اقلیم قطبی
فرایندهای استراتوسفری و نقش آن در تغییر اقلیم
برنامه مدل سازی عددی اقلیمی
دومین همایش جهانی اقلیم در سال ۱۹۹۰ در ژنو برگزار شد. کمیته ای مرکب از بیش از ۲۰۰۰ دانشمند علوم زمین از کشورهای مختلف جهان،

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع آشکارساز، آشکارسازهای، UV، جیوه‌ای

No Comments

Leave a Reply