No category

پایان نامه ارشد رایگان درمورد اهنگ، برازجانی، ۲۰۰۵).، کاهی

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

سنتی دارد. باید توجه داشت که خشک کن خورشیدی مورد مطالعه آن ها از نوع مستقیم بوده و محصول در معرض نور مستقیم خورشید قرار داشته است (Sacilik and et al, 2005).
برازجانی و همکاران طی بررسی فرآیندهای مختلف در خشک کردن موز توسط مایکروویو بیان کردند که نمونه های تیمار شده نسبت به نمونه های شاهد زمان خشک کردن کاهی می یابد اما اهنگ خشک

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درمورد چغندر، (۱۳۷۴)، یزدانی، متغیرهایی

No Comments

Leave a Reply