No category

پایان نامه ارشد رایگان درمورد روش ترکیبی

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

و ترکیب این دو روش خشک شدند و نتایج، نشان داد که زمان خشک کردن در روش جابه جایی هوا طولانی تر از دو روش دیگر بود و سرعت های خشک کردن بالاتر در تان بالاتر مایکروویو مشاهده شد. همچنین موز خشک شده با روش ترکیبی، رنگ روشن تر و مقدار جذب مجدد آب بیشتری داشت. تغییر در میزان رنگ وابسته به شدت مایکروویو نبود و تغییرات رنگ در روش جابه

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تغییر اقلیم، قرن نوزدهم

No Comments

Leave a Reply