No category

پایان نامه ارشد رایگان درمورد هوا،، موزهای، پور،، ماکروویو

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

کردن از روند خاصی پیروی نمی کند و با افزایش توان ماکروویو آهنگ خشک کردن افزایش و زمان خشک کردن کاهش می یابد، همچنین با افزایش ضخامت برش ها آهنگ خشک کردن افزایش و زمان خشک کردن کاهش می یابد (زیرجانی و توکلی پور، ۱۳۸۹).
در تحقیقی که توسط مسکن و همکاران انجام شد، موزهای رسیده در سه روش خشک کردن با جابجایی هوا، خشک کردن با مایکروویو

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع آشکارساز، آشکارسازهای، UV، جیوه‌ای

No Comments

Leave a Reply