No category

پایان نامه ارشد رایگان درمورد کلکتور،، گالوانیزه، دوار،، هواکش

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

خشک کن عبارتنداز: کلکتور، محفظه خشک کن، فن دوار، هواکش و پایه کلکتور، قابی مستطیل شکل از جنس آلومینیوم با طول ۲۰۰ و عرض ۹۲ و ضخامت ۸ سانتی متر است که سطح بالایی آن توسط یک صفحه شیشه با ضخامت ۴ میلی متر پوشیده شده است. سطح زیرین آن نیز با ورق گالوانیزه گرفته شده است. برای جلوگیری از اتلاف حرارتی از سطح پایینی کلکتور، روی ورق

مطلب مشابه :  منبع مقاله دربارهشخص ثالث، خانواده ها، جبران خسارت

No Comments

Leave a Reply