No category

پایان نامه با موضوع بیمارستان ها، پیش دبستانی، بیمارستان

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

شهرستان بابل و متولد شده از مادران ایرانی بدون سابقه بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان پس از تولد و گروه مورد، شامل کودکان سنین پیش دبستانی متولد شده از مادران ایرانی با سابقه بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان های امیرکلا شهر بابل هستند.
۲-۲ روش اجرای پژوهش
طراحی مطالعه پس از بررسی مطالعات قبلی در زمینه پژوهش و

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درباره پروکاسپازهای، آبشاری، (۱-۹):، آپاپتوز:

No Comments

Leave a Reply