No category

پایان نامه با موضوع کودکان پیش دبستانی، پیش دبستانی

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

دسترس می‌باشد.
۶. موضوع این تحقیق جنبه تئوری قابل قبولی دارد، در ضمن کاملاً عملی بوده و در مدت زمان کوتاهی قابل اجرا می‌باشد.
۷. هزینه انجام این تحقیق در برابر دستاوردهای حاصل از آن ناچیز است.

فصل ۲
فصل دوم :مواد و روش ها

۲-۱ جامعه مورد مطالعه
گروه شاهد در این مطالعه، کودکان پیش دبستانی از جمعیت عمومی

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوع ۳-خشم، ۲-بدبینی، می‌شود:، ۱-نبود

No Comments

Leave a Reply